Provjerite stanje Vaših obaveza

Aktuelno

13.04.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
PROLJETNA AKCIJA PRIKUPLJANJA KABASTOG OTPADA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. g

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada počinje 14.04.2018. godine, a završava 11.05.2018. godine. U ovom periodu aktivnosti su organizovane tako da građani u danima vikenda (subotom i nedjeljom) iznose svoj kabasti otpad, a u toku naredne sedmice (od ponedjeljka do petka), KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo preuzima obavezu da kabasti otpad prikupi, transportuje i zbrine na adekvatan način.

Građani će kabasti otpad odlagati u svojim Mjesnim Zajednicama na već poznatim lokacijama iz prethodnih akcija. Raspored odlaganja kabastog otpada po Općinama je sljedeći:

Općina Datumi iznošenja
Stari grad 14 i 15.04.2018. godine
Novo Sarajevo 14 i 15.04.2018. godine
Centar 22 i 23.04.2018. godine
Vogošća 22 i 23.04.2018. godine
Ilijaš 22 i 23.04.2018. godine
Novi grad 28 i 29.04.2018. godine
Trnovo 28 i 29.04.2018. godine
Ilidža 05 i 06.05.2018. godine
Hadžići 05 i 06.05.2018. godine

Napominjemo da su ovo dani iznošenja kabastog otpada po Općinama i da se građani trebaju pridržavati navedenih termina odvoza kabastog otpada kako bi održali zavidan nivo javne higijene.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo


24.03.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Zimska služba KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo je potpisala Ugovore sa Općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad na održavanju saobraćajnica od općinskog značaja.

Također imamo potpisan Ugovor sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo za održavanje saobraćajnica od kantonalnog značaja u Općinama Stari Grad (izuzev tranzitne saobraćajnice Put Mladih Muslimana), Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo NEMA POTPISANE UGOVORE SA DIREKCIJOM ZA CESTE I OPĆINAMA VOGOŠĆA, ILIJAŠ, HADŽIĆI I TRNOVO na održavanju saobraćajnica od kantonalnog i općinskog značaja već su ANGAŽOVANA DRUGA PREDUZEĆA

Također održavanje saobraćajnica od općinskog značaja u Općini Ilidža povjereno je drugom preduzeću.

Autobuska, tramvajska, trolejbuska i kombi stajališta dužna su održavati u ljetnom (održavanje javne higijene, čišćenje i pražnjenje korpica za sitni otpad sa istih) i zimskom periodu (čišćenje, te uklanjanje snijega i leda) ona preuzeća koja koriste autobuska, tramvajska, trojelbuska i kombi stajališta ili da angažuju druga preduzeća za navedene poslove.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo


22.03.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Ispitivanje debljine asfalta na biciklističkoj stazi na području općine Novi Grad Sarajevo, kako je i najavljeno, izvršeno je u utorak, 20. marta, na 15 lokacija od Nedžarića do Otoke.

Rezultati analize koja je rađena metodom slučajnog odabira, po zahtjevu Komisije za tehnički pregled, POKAZALI SU DA SU MEDIJSKI NAVODI DA JE BICIKLISTIČKA STAZA TANJA ZA DVA CENTIMETRA NETAČNI!

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo je profesionalno i odgovorno javno preduzeće koje preuzete obaveze i aktivnosti definisane Ugovorom izvršava profesionalno i u određenim rokovima. KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo neprovjerene i paušalne otpužbe kategorički odbacuje, što je potvrdila stručna komisija analizom slučajnog uzorka na potezu od Nedžarića do Otoke.

Dakle, kako je utvrđeno ispitivanjem, a što je potvrđeno laboratorijskim nalazom, prosječna debljina asfaltnog sloja na biciklističkoj stazi od Nedžarića do Otoke je 6,75 centimetara, što je za 2,5 milimetara manje u odnosu na projektovanu.

Ispitivanja, odnosno kerovanje staze rađeno je u prisustvu predstavnika sufinansijera projekta Gradske uprave Sarajeva i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS-a, koji je vršio nadzor nad izvođenjem radova, Komisije za tehnički pregled izvedenih radova, izvođača radova firme KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i medija.

Dodatnim ispitivanjem otklonjene su sve sumnje na neregularnosti u izvođenju radova na biciklističkoj stazi. Rečeno je da u zavisnosti od nabijenosti podloge i stabilnosti tla, prilikom valjanja i ravnanja asfaltne površine može doći do određenih odstupanja, te je veoma teško postići idealnu debljinu na cijeloj dužini staze, ali da su ispitivanja pokazala, van svake sumnje, da nije bilo nikakve namjere da se štedi na asfaltu ili podlozi.

Također je rečeno da je razlika od 2,5 milimetra u granicama tolerancije za ugrađeni asfalt po smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje puteva i ugovornim dokumentima.

Predstavnici Komisije za tehnički pregled radova iznjeli su primjedbu na horizontalnu signalizaciju, međutim, obzirom da se prema Zakonu o cestama FBiH obnavljanje horizontalne signalizacije vrši najmanje jednom godišnje, te da su radovi završeni prije dvije i po godine, i da je treća zimska sezona, zaključeno je da je oštećenje boje minimalno, uzimajući u obzir činjenicu da je staza bila izložena kako grtalicama, posipnom materijalu, tako i atmosferskim prilikama i samoj upotrebi.

Dogovoreno je da se u narednom periodu uradi projekt izvedenog stanja, nakon čega će Komisija za tehnički pregled radova završiti proceduru tehničkog prijema.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

27.02.2018.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu dopisa broj 05-14-16713/17 III MG od 13.02.2018.godine Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo KJKP“RAD“ d.o.o Sarajevo je od 01.03.2018.godine obavezno voditi evidencije o svim vrstama i količinama otpada putem propratnica za svaki transport otpada pravnog subjekta.

Svi pravni subjekti sa kojim KJKP“RAD“d.o.o. Sarajevo je sklopio Ugovor ili kojima je odobreno odlaganje otpada na deponiju Smiljevići putem narudžbenice, dužni su uz svaki transport otpada obezbjediti uredno popunjenu i ovjerenu propratnicu.

U propratnici je važno navesti vrstu otpada, u skladu sa Šifarnikom otpada prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama (Sl. Novine FBiH br.09/05) - link.

Propratnicu možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije kontakt tel: 033 64 10 51


31.01.2018.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa planom interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, koji je donijela Vlada Katona Sarajevo obavještavamo Vas da KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo u cilju smanjenja prekomjerne zagađenosti zraka provodi kontinuirane mjere održavanja komunalne higijene.

Obzirom da je period povišene koncentracije zagađenja u zimskoj sezoni aktivnosti preduzeća "RAD" obuhvataju poslove rada u zimskom uslovima u zavisnosti od visine temperature. U toku čitavog zimskog perioda su se obavljale redovne aktivnosti ručnog održavanja komunalne higijene, a u periodu niskih temperatura razgrtanje i posipanje saobraćajnica, odnosno spriječavanje poledice.

Kantonalne ceste na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad se održavaju korištenjem kalcijum hlorida (CaCl2). To je rastvor koji se koristi kao preventivna mjera (prije zaleđenja i sniježnih padavina), ali i za naknadni tretman već nastalih padavina i za spriječavanje nastanka poledice. Za razliku od upotrebe soli i drugih frakcija, CaCl2 ne ostavlja tragove ili suhe ostatke na tretiranim površinama. Između ostalog, upotrebljava se i kao vještačko đubrivo za biljke, zbog čega ne ispoljava štetno dejstvo na okoliš. Granulat kalcijum hlorida se ne zamrzava ni na – 25°C, tako da ne uzrokuje oštečenja na betonu.

Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu se obavljalo u zavisnosti od visine temperature. Kada su temperaturni uslovi dozvoljavali uklanja se zaostala frakcija u rigolima saobraćajnice, a na temperaturi zraka većoj od + 8°C održavanje komunalne higijene saobraćajnica se obavljalo i mašinskim čišćenjem i pranjem iako nije tzv., ljetni režim rada.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo


30.11.2017.

Prvi Simpozijum upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BIH

Danas, 30.11.2017. godine u hotelu Holiday Sarajevo, održan je Prvi Simpozijum upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BIH.

Razgovaralo se o problemima u komunalnoj privredi, predviđanjima i akcijama djelovanja u cilju unapređenja i efikasnijeg iskorištavanja otpada u budućnosti.

Pored predstavnika UDRUŽENJA POSLODAVACA KOMUNALNE PRIVREDE U FBiH i KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo kao domaćina simpozija, prisutni su bili i predstavnici Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma, Svjetske Banke, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Saveza općina i gradova FBiH, direktori JKP "Čistoća" iz Cazina, JKP "Komus" Gračanica, JKP "Standard" Konjic, JKP "KOMUNALAC" Tuzla, te preduzeća koja vrše prodaju i distribuciju sredstava rada, vozila i mobilijara za komunalna preduzeća.

Zaključeno je da će se održati Drugi simpozij u istom terminu naredne godine gdje će se prezentovati i zajednički sagledati napredak u oblasti upravljanja komunalnim otpadom.


09.11.2017.

Demant

Informacija koja je objavljena na portalu Novinske Agencije PATRIA, dana 08.11.2017. godine, pod naslovom “Spisak 25 najvećih dužnika za vodu u Sarajevu”, u cilju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti, moramo da reagujemo na netačne navode koji su izneseni, a odnose se na dug KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo prema KJKP ViK.

Naime, prema izvoru koji je poznat redakciji Novinske Agencije PATRIA, u objavljenom tekstu se navodi da je dug KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo iznosi 103.491,00 KM, što je netačna i neprovjerena informacija, te se ista ne može uzeti kao mjerodavna. U skladu sa navedenim, iznosimo demant na pomenuti tekst, te ovim povodom želimo istaći da se radi o informacijama kojim se želi narušiti ugledu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo.

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo je odgovorno i profesionalno preduzeće koje svoje obaveze prema drugim pravnim licima izmiruje u predviđenom roku. Nakon izvršenih provjera sa službom za finansije KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo na dan 09.11.2017. godine, nema dugovanja prema KJKP ViK od strane KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo.

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo


26.10.2017.

Instalirani podzemni eko-otoci

Instaliranjem podzemnih eko-otoka na pet lokaliteta (Trg Heroja, Džemala Bijedića, Buka, Samira Ćatovića Kobre i Bjelašnička) ispunjen je dio obaveza propisanih Ugovorom o implementaciji pilot projekta “Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo”. Ugovor je potpisan u decembru 2015. godine između KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, Ekopak – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

Projektom je predviđena uspostava pet eko-otoka na području Kantona Sarajevo. Instalirani eko-otoci su u Općinama Novo Sarajevo Centar i Ilidža.

Implementacija ovog projekta je započela dana 07.09.2016.god. instaliranjem i zvaničnim puštanjem u rad prvih podzemnih kontejnera (tip CITY Q) u Kantonu Sarajevo na lokaciji ul. Trg Heroja br. 12., općina Novo Sarajevo. Slijedi izgradnja novog lokaliteta u ulici Džemala Bijedića br. 55. (zvanično pušten u rad 01.11.2016. godine) gdje se konkretno radi o polupodzemnim kontejnerima (tip SEMI).

Izgradnja podzemnih kontejnera u centralnom dijelu Grada (Stari Grad i Centar) se pokazala izuzetno zahtjevnom po pitanju iznalaženja adekvatnih lokacija i dobivanja svih neophodnih saglasnosti. Problem je naročito izražen u općini Stari Grad, gdje se zbog određenih urbanističkih, infrastukturnih, kulturno-historijskih i geotehničkih specifičnosti ove općine još uvijek nisu pronašle odgovarajuće lokacije za izgradnju podzemnih eko-otoka.

Nakon dobivanja potrebnih urbanističkih saglasnosti, nastavlja se realizacija Projekta izgradnjom novog lokaliteta podzemnih eko-otoka u ulici Buka (tip City Q), općina Centar. Isti su zvanično pušteni u rad 01.04.2017. godine.

Nakon izgrađena tri podzemna eko-otoka u općinama Novo Sarajevo i općini Centar, općina Ilidža, dana 01.06.2017. godine izdaje odobrenje za izgradnju dvije preostale lokacije i to u ulicama Samira Ćatovića Kobre i Bjelašnička.

U ulici Samira Ćatovića Kobre, podzemni kontejneri (tip City Q) zvanično su pušteni u rad 28.08.2017. godine, dok je izgradnja i puštanje u rad podzemnih kontejnera (tip SEMI) u ulici Bjelašnička završena 20.10.2017. godine.


02.10.2017.

OBAVJEŠTENJE O JESENJOJ AKCIJI PRIKUPLJANJA KABASTOG OTPADA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Do sada su realizirane dvije, proljetna i ljetna akcija odvoza kabastog otpada. Početkom mjeseca oktobra će početi jesenja akcija odvoza kabastog otpada i trajat će od 07.10.2017. do 29.10.2017. godine. Stanovnici će odlagati svoj kabasti otpad u danima vikenda na poznate lokacije iz ranijih akcija, a KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će u narednoj radnoj sedmici organizovati ljudstvo i mehanizaciju kako bi se odvukao i adekvatno zbrinuo kabasti otpad.

Kako bi izbjegli nemile prizore u svojim naseljima mole se stanovnici Kantona Sarajevo da poštuju termine odvoza kabastog otpada prema rasporedu koji je određen za Općine u kojima stanuju.

RASPORED ODVOZA KABASTOG OTPADA PO OPĆINAMA:
Općina Datumi iznošenja
Stari grad 07. i 08.10.2017. godine
Novo Sarajevo 07. i 08.10.2017. godine
Centar 14. i 15.10.2017. godine
Vogošća 14. i 15.10.2017. godine
Ilijaš 14. i 15.10.2017. godine
Novi grad 21. i 22.10.2017. godine
Trnovo 21. i 22.10.2017. godine
Ilidža 28. i 29.10.2017. godine
Hadžići 28. i 29.10.2017. godine

Molimo građane da se pridržavaju termina odvoza, a ukoliko imaju potrebu da prije početka ili poslije završetka jedne od akcija odvoza kabastog otpada odlože svoj kabasti otpad da pozovu broj telefona 033/641-051 i dobit će sve potrebne informacije.

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo


11.09.2017.

Nabavka vozila za pranje kontejnera

"KJKP RAD d.o.o. Sarajevo je izvršilo nabavku vozila za pranje kontejnera s ciljem povećanja stepena javne higijene u Kantonu Sarajevo. Trenutno se vrši registracija vozila i u skorije vrijeme kada se završe proceduralne aktivnosti će biti u pogonu. Ovo vozilo je namijenjeno isključivo za unutrašnje i vanjsko pranje i čišćenje posuda (kanti i kontejnera) za odlaganje otpada.

Vozilo za pranje i čišćenje posuda za odlaganje otpada (kanti i kontejnera) je ekološko vozilo jer za obavljanje svojih zadataka pranja i čišćenja NE KORISTI nikakva hemijska sredstva, već isključivo VODU koja se zagrijava na temperaturu od 90 °C sa rezervoarom od 7000 litara, a preko mlaznica pod visokim pritiskom zagrijanu vodu koristi za pranje i čišćenje. Cijeli proces pranja odvija se u zatvorenom prostoru, a nečistoće iz očišćenih posuda se deponuju u poseban rezervoar za onečišćenu vodu zapremine 7000 litara.

Vrijeme pranja posuda (kante ili kontejnera) za odlaganje otpada u optimalnim uslovima je od 6 do 7 minuta, ali se može podešavati(maksimalno do 15 minuta) u zavisnosti od stepena onečišćenja. Ukoliko je kanta ili kontejner sa vanjske strane onečišćena, instalirana je i mlaznica koja koristi zagrijanu vodu i pod visokim pritiskom vrši pranje spoljašnjih dijelova. Vozilo za pranje i čišćenje posuda će biti operativno u ljetnom periodu kada su temperature iznad 12 °C.


31.08.2017.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST - DEMANT

Vezano za informaciju koja je objavljena u Dnevnom avazu, dana 31.08.2017. godine, u rubrici Sarajevska hronika na stranici br. 14, nažalost moramo reći da su ovo učestali prizori koji prouzrokuju neodgovorni pojedinci, ne samo u ovom već i u drugim naseljima u Kantonu Sarajevo.

Građanski nemar grupe pojedinaca u svim naseljima, KJKP RAD dovodi u situaciju da cijele godine imamo kabasti otpad pored kontejnera i ne samo to već i velike količine građevinskog otpada, zemlje, lišća, grana i drugog otpada što se na fotografiji uz tekst može i vidjeti, a koji se ne svrstava u komunalni otpad. Na konkretnoj lokaciji pojedinci u noćnim satima kamionima dovlače i odlažu otpad, o čemu su upoznate i nadležne Općinske službe.

Jako važno je naglasiti da se kontejneri sa lokacije u Svrakama prazne redovno, tri puta sedmično (utorak, četvrtak, subota), ali da pored komunalnog otpada u kontejnerima gotovo svake sedmice imamo dodatno još dva kamiona kabastog otpada, iako je proljetna i ljetna akcija odvoza kabastog otpada završena.

Ove godine su do sada organizovane proljetna i ljetna akcija, a naredna, jesenja akcija odvoza kabastog otpada će krenuti početkom oktobra i trajat će mjesec dana. KJKP RAD će blagovremeno obavijestiti Općine i građane putem svih sredstava informisanja (radio, tv, portali, štampani mediji, na našoj web i facebook stranici) o terminima odvoza po Općinama. Molimo građane da se pridržavaju termina odvoza kabastog otpada kako se situacije poput ove ne bi ponavljale.

Napominjemo da ukoliko stanovnici imaju određeni kabasti otpad kojeg bi željeli da se riješe, prije ili poslije zvaničnih termina odvoza kabastog otpada mogu se javiti na broj telefona 033 / 641 - 051 i dobit će sve potrebne informacije.


29.08.2017.

Podjela kanti za selektivno prikupljanje otpada u Općini Ilijaš

Dana, 28.08.2017. godine u jutarnjim satima uposlenici KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, kako je i najavljeno, počeli su sa podjelom kanti za selektivno prikupljanje otpada u individualnim stambenim objektima: ŽUTA KANTA za reciklažni otpad i CRNA KANTA za ostali otpad.

Podjela je krenula u ulici Lješevo i dalje se nastavlja do 12.09.2017. godine. Prostor Lješeva ima velikih problema sa odlaganjem otpada u postojeće kontejnere, jer ljudi iz drugih kantona dovlače otpad i odlažu u te posude koje bivaju pretrpane i stvaraju problem lokalnom stanovništvu. U saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, načelnikom Općine Ilijaš g. Akifom Fazlićem i KJKP RAD d.o.o. Sarajevo postojeći kontejneri do 12.09.2017. godine bit će uklonjeni i stanovnici će moći svoj otpad odlagati isključivo u kante koje će biti podijeljene.

Odvoz otpada od 12.09.2017. godine će se vršiti prema sljedećem rasporedu:

- CRNA KANTA - Utorkom i petkom u jutarnjim satima.

- ŽUTA KANTA - Petkom u jutarnjim satima.

Molimo građane da se pridržavaju propisa i navedenih termina odvoza kako bi ova akcija imala što bolje rezultate na terenu.

- Informacije o projektu se mogu naći na www.rad.com.ba i na facebook stranici KJKP RAD SARAJEVO ili putem broja telefona 033/641-051.


25.08.2017.

OBAVIJEST O PODJELI KANTI ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Obavještavaju se građani da će KJKP „RAD“ na području mjesne zajednice „Lješevo“ izvršiti podjelu kanti za prikupljanje otpada (ŽUTA KANTA – ZA RECIKLAŽNI OTPAD I CRNA KANTA – ZA OSTALI OTPAD).

- Ulice koje će biti obuhvaćene projektom su LJEŠEVO, ODŽAK, STARO SELO I STARI DRUM.

- Podjela kanti će se izvršiti u periodu od 28.08.-11.09.2017. godine

- Početak odvoza otpada je 12.09.2017. godine

- Informacije o projektu se mogu naći na www.rad.com.ba i na facebook stranici KJKP RAD SARAJEVO


24.08.2017.

Čišćenje i pranje ulica u općini Novi grad

​U noći sa srijede na četvrtak (23/24.08.2017), ekipe KJKP RAD su nastavile akciju čišćenja i pranja ulica. Nakon završenih aktivnosti pranja i čišćenja ulica u Općinama Ilidža, Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, krenulo se sa čišćenjem i pranjem ulica u Općini Novi Grad. Na Dobrinji su u periodu od 23:00 do 05:30 očišćene i oprane su sljedeće ulice: Ilhamina, Petra Tiješića, Trg Ilidžanske Brigade, Avde Ćuka, Kasima Prohića, Gandijeva, Trg djece Dobrinje, Želimira Vidovića Kelija, Salke Nazečića, Grada Bakua, Sulejmana Filipovića, Trg grada Prato, Grada Kalgarija, Branislava Nušića, Senada Poturka Senčija, Trg sarajevske olimpijade, Bulevar branilaca Dobrinje, Esada Pašalića, Emila Zole, Lava Tolstoja, Kunovska, Bulevar Mimara Sinana, Luja Pastera, Rudija Alvađa, Hakije Turajlića, Oslobodilaca Sarajeva, Trg Zlatnih Ljiljana, Aziza Sokolića, Sarajevskih ilegalaca, Voje Dimitrijevića, Braće Mulić, Akifa Šeremeta, Franca Prešerna i Rudolfa Rude Tomića.

Nastavljamo u narednim danima sa akcijom čišćenja i pranja.

Mole se građani da svoj otpad odlažu na adekvatna mjesta i u dogovorene termine, a ukoliko imaju sitni otpad (flaše, papiri, kese) da iste odlože u prvi kontejner ili korpicu na koji naiđu, kako bi i oni dali svoj doprinos boljem stanju javne higijene u Kantonu Sarajevo.

Za čist i lijep grad brinete Vi i Vaš KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo


04.08.2017.

Čišćenje i pranje ulica u općinama Centar i Vogošća

U srijedu i četvrtak u noćnim satima se sprovodila akcija čišćenja i pranja ulica u Općini Centar.

U noći sa četvrtka na petak krenulo se u akciju čišćenja i pranja ulica u Općini Vogošća.

Treća smjena KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo sinoć je obavila zadatke pranja i čišćenja ulica Jošanička, Brače Kršo, Omladinska, Izeta Delića, Akifa ef. Biserovića, Samira Gradišića, Spasoja Blagovčanina, Feriza Merzuka, Partizanskog odreda Zvijezda, Skendera Kulenovića, Igmanska, Remzije Veje, Safeta Krupića, Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Gornja Jošanica I, Gornja Jošanica II, 24. juna i Tome Mendeša.

Nastavljamo u narednim danima sa akcijom čišćenja i pranja.

Mole se građani da svoj otpad odlažu na adekvatna mjesta i u dogovorene termine, a ukoliko imaju sitni otpad (flaše, papiri, kese) da iste odlože u prvi kontejner ili korpicu na koji naiđu, kako bi i oni dali svoj doprinos boljem stanju javne higijene u Kantonu Sarajevo.

Za čist i lijep grad brinete Vi i Vaš KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo


03.08.2017.

Rekonstrukcija ulice Muse Ćazima Ćatića

Počela je rekonstrukcija oštećene vodovodne mreže u ulici Iza Hrida, na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kamenica do OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković", čime će konačno biti riješen problem popucalih cijevi i izljevanja vode na ovu ulicu.

Ovaj kvar naročito je opasan u zimskom periodu kada se zbog niskih temperatura, usljed izljevanja vode, stvara poledica. Općina Stari Grad je izdvojila sredstva za rekonstrukciju kompletne vodovodne mreže na ovom dijelu ulice i provela izbor izvođača radova. Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže i odabira ponuđača radova, asfaltiranje će izvesti KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.

U toku je skidanje starog sloja asfalta, iskop i odvoz na deponiju asfaltne površine. Nakon radova koji se odnose na skidanje i uklanjanje asfalta krenut će se u realizaciju vodovodne mreže od strane izvođača radova. Nakon završetka radova na vodovodno mreži pristupit će se asfaltiranju ulice i izradi novih trotoara.

Ukupno će za radove u ulici Iza Hrida biti izdvojeno oko 174.000 KM, a finansirat će ih Općina Stari Grad. Rok za završetak radova je dva mjeseca.

Istovremeno se radi i rekonstrukcija ulice Muse Ćazima Ćatića, u starogradskoj mjesnoj zajednici Logavina. U toku je uklanjanje starog, dotrajalog, asfalta u ulici na dužini od 280 metara.

Po završetku ovih radova počet će iskopi za rekonstrukciju vodovodne mreže i zamjenu dotrajalih cijevi. Po završetku radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od strane KJKP “Vodovod i kanalizacija“, ulica će biti asfaltirana, postavit će se novi ivičnjaci, šahtovi i slivničke rešetke. Procjenjuje se da je vrijednost radova na zamjeni vodovodne mreže oko 130.000 KM, dok će za asfaltiranje biti izdvojeno još oko 90.000 KM. Rok za završetak radova je 45 dana.


01.08.2017.

Pranje i čišćenje ulica u Kantonu Sarajevo

Kako je već najavljeno 25.07.2017. godine da se kreće u pranje i čišćenje ulica u Kantonu Sarajevo narednih mjesec dana, nakon pljuskova koji su bili prethodnih dana sinoć je nastavljena akcija čišćenja i pranja ulica u Općini Stari Grad. Treća smjena KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo sinoć je obavila zadatke pranja i čišćenja ulica Sarači, Trg Oslobođenja, Štrosmajerova, Sagrdžije do Čemerline, Safvet bega Bašagića, Petrakijina, Obala Kulina Bana, At Mejdan, Ferhadija, Ćumurija, Brodac, Baščaršija, Abadžiluk, Pehlivanuša do stepenica, Dženetića čikma, Muhameda Kantardžića, Gimnazijska, Mula Mustafe Bašeskije, Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Azize Šačirbegović, Hamdije Kreševljakovića, Austrijski Trg, Čobanija, Despićeva, Gazi Husref begova, Edhema Mulabdića, Trgovke, Trg fra Grge Martića, Prote Bakovića, Hadžiristića, Šenoina, Saliha Hadžihuseinovića Muvekita, Gajev Trg, La Benovalencija, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Niže Banje, Čemaluša i Vladislava Škarića.

Akcija je krenula sinoć u noćnim satima i trajat će do kraja mjeseca augusta i u zavisnosti od vremenskih uslova. Već u srijedu se kreće sa pranjem ulica u Općini Centar, a zatim u Općinama Novo Sarajevo i Novi Grad. Čišćenje i pranje ulica će se vršiti najvećim dijelom u noćnim satima zbog niske frekvencije saobraćaja, dok će se u prvoj i drugoj smjeni fokus staviti na sporedne ulice koje u toku dana imaju imanji intenzitet saobraćaja. Sve ove aktivnosti se obavljaju pored redovnih zadataka i obaveza koje se odnose na čišćenje i pranje ulica.

Mole se građani da svoj otpad odlažu na adekvatna mjesta i u dogovorene termine, a ukoliko imaju sitni otpad (flaše, papiri, kese) da iste odlože u prvi kontejner ili korpicu na koji naiđu, kako bi i oni dali svoj doprinos boljem stanju javne higijene u Kantonu Sarajevo.

Za čist i lijep grad brinete Vi i Vaš KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19

31.07.2017.

Obavještenje za javnost

Obavještavamo stanovnike ulice Musa Ćazim Ćatić, Josipa Štadlera i Mehmeda Handžića da će zbog radova na rekonstrukciji ulice doći do izmjene režima saobraćaja.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo je RIJEŠENJE kojim se odobrava KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo kao izvođaču radova, izmjena režima saobraćaja u ulici Muse Ćazima Ćatića na dijelu ulice od spoja sa ulicom Josipa Štadlera do spoja sa ulicom Mehmeda Handžća, radi izvođenja radova na rekonstrukciji istoimene ulice u periodu od 31.07.2017. godine do 07.08.2017. godine u terminu od 08:00 - 18:00 sati.

Radovi na rekonstrukciji će se obavljati u jednoj traci, dok će druga traka biti prohodna za saobraćaj i označena propisnom saobraćajnom opremom radi usmjeravanja saobraćaja u saobraćajnu traku za odvijanje saobraćaja u predviđenom smjeru. Najavljena izmjena režima saobraćaja će se na terenu sprovesti sa nadležnim MUP-om Kantona Sarajevo.

Molimo stanare i druge građane koji nisu u potrebi da koriste druge saobraćajnice kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.


27.07.2017.

Obavještenje za javnost

Povećanje broja turista ove godine od 9% u odnosu na isti period prošle godine iziskuje dodatne aktivnosti koje se odnose na prikupljanje i odvoz otpada, te čišćenje i pranje ulica. Pored toga već duži vremenski period se velike vrućine bez padavina zadržavaju na području naše zemlje. Ovaj period KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo planira iskoristiti tako što će povećati aktivnosti kada je u pitanju pranje i čišćenje ulica kako bi grad Sarajevo opravdao epitet hit destinacije u Europi.

U ljetnom periodu, u mjesecu julu održava se “Ilidžanski festival” koji ima regionalni karakter i svakako u augustu mjesecu “Sarajevo Film Festival - SFF” koji ima međunarodni karakter gdje Sarajevo preuzima kulturni primat u svijetu. KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo će kao i svake godine dati svoj doprinos, s ciljem poboljšanja stepena javne higijene, a već su poduzete mjere koje se odnose na čišćenje (ručno i mašinsko) i pranje ulica u sklopu svojih redovnih aktivnosti.

Akcija je krenula sinoć u noćnim satima i trajat će narednih mjesec dana u zavisnosti od vremenskih uslova. Planirano je da se očiste i operu ulice u Općini Ilidža, jer “Ilidžanski festival” kreće ove sedmice, zatim Starom Gradu, Općini Centar, te u Općinama Novo Sarajevo i Novi Grad. Čišćenje i pranje ulica će se vršiti najvećim dijelom u noćnim satima zbog niske frekvencije saobraćaja, dok će se u prvoj i drugoj smjeni fokus staviti na sporedne ulice koje u toku dana imaju imanji intenzitet saobraćaja. Sve ove aktivnosti se obavljaju pored redovnih zadataka i obaveza koje se odnose na čišćenje i pranje ulica.

Mole se građani da svoj otpad odlažu na adekvatna mjesta i u dogovorene termine, a ukoliko imaju sitni otpad (flaše, papiri, kese) da iste odlože u prvi kontejner ili korpicu na koji naiđu, kako bi i oni dali svoj doprinos boljem stanju javne higijene u Kantonu Sarajevo.


20.07.2017.

JAVNI POZIV
za prodaju službenog motornog vozila sistemom zatvorenih ponuda

13.07.2017.

JAVNI POZIV
za prodaju sekundarnih sirovina (stari papir, najlon i PET ambalaža)

07.06.2017.

Projekat edukacije „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom – Otpad nije smeće“

Projekat edukacije koji realizuje KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom – Otpad nije smeće“ zvanično je krenuo 03.04.2017. godine. Finansijski partner u ovom projektu je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Kocipiran je kao edukacija učenika po osnovnim školama i stanovništva u Kantonu Sarajevo gdje već postoji infrastruktura za selektivno prikupljanje otpada.

Cilj ovog projekta jeste podizanje svijesti kod učenika uzrasta, IV, V i VI razreda koji su stekli određena saznanja o ekologiji i zaštiti životne sredine. Iz svake Općine u Kantonu Sarajevo je odabrana po jedna škola koja nije bila u projektima edukacije realizovanim 2015/2016. godina, a to su:

Osnovna škola „Zaim Kolar“ Trnovo

Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići

Osnovna škola „Prva osnovna škola“ Ilidža

Osnovna škola „Fatima Gunić“ Novi Grad

Osnovna škola „Grbavica I“ Novo Sarajevo

Osnovna škola „Podlugovi“ Ilijaš

Osnovna škola „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća

Osnovna škola „Safvet beg Bašagić“ Centar

Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Stari Grad

Edukacija je organizovana po školama u dva časa. Prvi čas su učenici uz powerpoint prezentaciju prilagođenu njihovom uzrastu, usvojili nova znanja o reciklaži. Drugi čas je osmišljen kao provjera prethodno stečenog znanja sa svakim učenikom na zabavan, a ujedno i edukativan način gdje su učenici vršili selektivno odlaganje otpada u improvizovane kontejnere za plastiku i metal, papir i katron, staklo i kućni otpad.

Drugi dio edukacije se odvijao na Sanitarnoj Deponiji Smiljevići. Govorilo se o historijatu gradske deponije, kako se razvijala i koji značaj ima danas. Svoj fokus smo stavili na sortirnicu koja je najbitnija za reciklažu. Sortirnica je postrojenje u kojem se vrši razdvajanje otpada, jer što veće količine otpada se odvoji za reciklažu, manje otpada se deponuje, a cilj nam je da se produži vijek trajanja deponiji i doprinosemo zaštiti životne sredine. Učenicima su podijeljeni prigodni pokloni koji će ih podsjećati na edukaciju i reciklažu (majica, kačket, rokovnik sa olovkom napravljen od reciklažnog papira, brošure, kantica i ruksak).

Projekat edukacije ima i takmičarski dio, a bit će podijeljene ukupno četiri vrijedne nagrade. Svaka škola će prikupljati reciklažne sirovine (papir i karton, plastična i metalna ambalaža) i izrada eko kutka gdje će učenici uz malo mašte od iskorištenih reciklažnih sirovina napraviti nešto novo. Pražnjenje i odvoz reciklažnih sirovina koje su škole prikupile vršio se jednom sedmično i na osnovu količina prikupljenih će se odrediti i pobjednik za ovu kategoriju, dok pobjednik za najbolji eko kutak će se odrediti na osnovu broja predmeta koji su napravljeni, kompliciranosti izrade, umjetnički/vizuelni dojam eko kutka.

Za prikupljanje reciklažnih sirovina su predviđene tri nagrade:

- prvo mjesto računar sa printerom, osvojila je OŠ "Fatima Gunić" Sarajevo

- drugo mjesto laptop sa torbom, osvojila je OŠ "Mirsad Prnjavorac" Sarajevo

- treće mjesto digitalni fotoaparat, osvojila je OŠ "Hamdija Kreševljaković" Sarajevo

Nagrada predviđena za najbolji eko kutak je laptop sa torbom i ovu nagradu osvojila je OŠ "Safvet beg Bašagić" Sarajevo

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20

31.05.2017.

Sanacija trotoara od Katedrale do Gradske tržnice

U ponedjeljak 29.05.2017. godine postavljen je završni sloj asfalta na prvoj dionici sanacije lijeve strane trotoara od Gazi Husref begove biblioteke do Katedrale. 30.05.2017. godine se krenulo u sanaciju trotoara od Katedrale do Gradske tržnice. Trenutno se radi na uklanjanju postojećeg trotoara i ivičnjaka. Uradit će se sistem za prikupljanje oborinskih voda, urediti ivičnjaci, nivelisati šiberi i šahtovi, postaviti slivnici i završni sloj asfalta.

Obzirom da se ulicom Mula Mustafe Bašeskije vozila kreću sporije, molimo vozače da koriste druge ulice. Unaprijed se zahvaljujemo na toleranciji i strpljenju, a KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će učiniti sve da ugovoreni posao završimo i prije određenog roka.


18.05.2017.

Završena edukacija učenika OŠ na Sanitarnoj Deponiji “Smiljevići”

Drugi dio edukacije koji se realizuje u sklopu projekta “Jacačnje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom – Otpad nije smeće” se realizovao na Sanitarnoj Deponiji Smiljevići od 08.05. do 12.05.2017. godine. Djeca IV, V i VI razreda su već u svojim školama imali priliku da usvoje znanja o selektivnom prikupljanju otpada i reciklaži, a na Deponiji su imali priliku da i vide kako i na koji način se vrši razdvajanje otpada i generalno na koji način se vrši deponovanje otpada koji se iz domaćinstava odlaže u kontejnere.

Osnovne škole koje učestvuju u ovom projektu su: OŠ “Zaim Kolar”, OŠ “Hadžići”, OŠ “Prva osnovna škola”, OŠ “Fatima Gunjić”, OŠ “Grbavica I”, OŠ “Podlugovi”, OŠ “Mirsad Prnjavorac”, OŠ “Safvet beg Bašagić” i OŠ “Hamdija Kreševljaković”, iz svake Općine u Kantonu Sarajevo je odabrana jedna osnovna škola. Obezbjeđen je prijevoz djece od njihovih škola do Deponije i nazad, a nakon edukacije podijelili smo im i prigodne poklone kojim će se prisjećati koliko je reciklaža važna u zaštiti životne sredine.


16.05.2017.

Saradnja između KJKP RAD i Ambasade Švicarske u BiH

Dana, 15.05.2017. godine u sklopu ekološke akcije čišćenja otpada i pošumljavanja na lokalitetu Igmana (Veliko polje) koje organizuje i realizuje Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, izvršeno je postavljanje kontejnera od 1100 litara za potrebe odlaganja otpada na pomenutom lokalitetu.

Projektom se planira popraviti infrastruktura kako bi svi izletnici imali mogućnost da otpad koji se proizvede nakon izleta u prirodi odlože na adekvatno mjesto kako bi se higijena održala na zavidnom nivou, a i zaštitila životna sredina.

Ambasadorica Švicarske u BiH, Nj. E. Andrea Ruber Saxer i izvršni direktor Javne higijene KJKP RAD d.o.o. Sarajevo Fahrudin Tinjak, su postavili kontejner na odgovarajuću lokaciju. Direktor Tinjak je ispred KJKP RAD-a predao dokument kojim se donirani kontejner uvrštava u plan odvoza otpada i uručena je i zahvalnica KJKP RAD-a ambasadorici za pomoć u realizaciji ovog projekta. Obje strane su zainteresovane za dalju saradnju na budućim projektima.


08.05.2017.

58. godišnjica KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

Odvoz otpada kao djelatnost postoji od osnivanja grada Sarajeva. Za vrijeme Osmanske vladavine otpad se odvozio zaprežnim kolima, gdje su se ulice čistile metlama i prale pretečama današnjih cisterni. Danas, štafetu u odvozu i zbrinjavanju otpada, održavanju javne higijene, uspješno više od pola stoljeća nosi KJKP RAD d.o.o. Sarajevo.

U djelu Ahmeda Aličića, istaknutog historičara-osmaniste i filologa „Uređenje bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine“, napisano je da je Sanitarni odbor grada Sarajeva 1866. godine donio odluku o redovnom čišćenju grada čime je javna higijena postala organizovana forma. Kada bi taj datum uzeli kao validan za obilježavanje, danas bi proslavljali 151 godinu postojanja, a ovako ispada da postojimo samo 58. godina.

Za razliku od ljudi, svako preduzeće nastoji povećati broj godina jer mu tako raste ugled. Naravno da ni 1959. godina nije odabrana slučajno kao godina nastanka firme jer je tada (07.05.1959. godine) došlo do spajanja dva preduzeća („Gradska čistoća“ i „Gradski putevi“) koja su se bavila javnom higijenom i saniranjem saobraćajnica. To komunalno preduzeće je dvije godine kasnije (07.01.1961. godine) dobilo ime „RAD“ koje se zadržalo do danas. I u ranijim vremenima vodilo se računa o čistoći ulica, prohodnosti puteva, što je naravno dolaskom novih tehnologija sve unaprijeđeno, izuzev „brezove metle“ koja je još uvijek neoprevaziđen instrument i oruđe u rukama naših radnika.

Danas, 08.05.2017. godine upriličena je svečana ceremonija obilježavanja 58 godišnjice postojanja javnog preduzeća pod nazivom „RAD“. Pored uposlenika i rukovodioca, ovoj svečanosti su prisustvovali i učinili veliku čast nama i našem preduzeću, nekadašnji radnici KJKP RAD, te porodice stradalih uposlenika u periodu 1992 – 1995. godina kojima je odata počast.

Prisutnima se obratio i direktor Selim Babić koji je istakao da kao kolektiv obavljamo najobimniji i najkompleksniji posao u Kantonu Sarajevo bez prestanka cijele godine. Predstoji nam kao i do sada da radimo i postavljamo sebi veće ciljeve kako bi unaprijedili efikasnost naših usluga na terenu. Zajedničkim snagama se borimo za dobrobit društva, a pozitivne informacije već imamo sa terena zarad našeg truda i zalaganja.

Sjetili smo se svojih uposlenika, stradalih obavljajući poslove i u najtežim trenucima, odavanjem počasti minutom šutnje i učenjem fatihe. Cvijeće su položili direktor Selim Babić sa izvršnim direktorima, Jedinstvena organizacija boraca (JOB) KJKP RAD-a i predstavnici sindikalne organizacije KJKP RAD-a.


25.04.2017.

Informacija povodom privremene izmjene saobraćaja u Ulici Višegradska kapija i ulici Carina

Na zahtjev KJKP RAD d.o.o. Sarajevo upućenog Ministarstvu Saobraćaja KS, a na osnovu rješenja broj: 04-27-4180 KZ od 03.04.2017. godine i zaključkom broj: 04-27-4180-1 KZ od 04.04.2017. godine u kojem stoji da se odobrava KJKP RAD privremena izmjena režima saobraćaja u dijelu ulice Zmajevac, radi izvođenja radova na sanaciji kolovozno-pješačke površine.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 214. Stav 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine FBiH” br. 2/98 i 48/99), na osnovu zahtjeva KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Višegradska kapija, radi izvođena radova na sanaciji kolovozno-pješačke površine donijelo je dopunsko riješenje koje glasi:

Odobrava se privremena obustava saobraćaja u Ulici Višegradska kapija na dijelu od Višegradske kapije (ulice Carina) do spoja sa ulicama Zmajevac i Sarajevskih gazija dva dana (u zavisnosti od vremenskih uslova za asfalterske radove), tačnije 26 i 27.04. 2017. godine, u terminu od 08:00 do 18:00 sati, osim za vozila izvođača radova i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, radi izvođenja radova na polaganju završnog sloja asfalta.

ALTERNATIVNI PRAVCI KOJI ĆE SE KORISTITI U VRIJEME POTPUNE OBUSTAVE SAOBRAĆAJA

- FALETIĆI – Gazin Han; preko Darive – Put Sarajevskih gazija

- SEDRENIK – Zmajevac; preko Safet beg Bašagić – Mihrivode

Vozače savjetujemo da koriste alternativne saobraćajnice i pravce kako bi se izbjegle nepotrebne i neželjene gužve.

Hvala na strpljenju i razumijevanju.


18.04.2017.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Zimska služba KJKP RAD-a zvanično počinje sa radom 15. novembra, a završava 15. marta. Prošlu, 2016/2017 zimsku sezonu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo je potpisalo ugovore za Zimsko održavanje sa Direkcijom za ceste KS i četiri gradske Općine (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad) i obaveze preuzete ugovorom uspješno realizovalo.

U dogovoru sa investitorima Zimsko održavanje može krenuti i ranije, prije zvaničnog početka zimske sezone (15.novembar), a isto tako može se produžiti Zimska sezona i poslije njegog završetka (15.mart) sve u zavisnosti od vremenskih uslova i zahtjeva Investitora.

U oba slučaja Investitor (Općina, Direkcija za ceste KS), izdaje nalog za izlazak na teren i ovaj izlazak prije zvaničnog početka ili poslije završetka rada Zimske službe se posebno obračunava i naplaćuje.

Naredna tri dana, prema prognozama meteorologa najavljuju se sniježne padavine od 3 - 7 cm visine slabijeg intenziteta u nižim, i 15 – 20 cm planinskim predjelima, sa niskim temperaturama do -2°C. Obzirom da je završena zimska sezona u dogovoru sa Investitorima ukoliko bude potrebe KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će adekvatno odgovoriti zadatku čišćenja ulica prema prioritetima.


13.04.2017.

Posjeta ISTAÇ delegacije KJKP RAD d.o.o. Sarajevo

Dana, 11.04.2017. godine u posjeti KJKP RAD d.o.o. Sarajevo bila je petočlana delegacija Komunalnog preduzeća Istaç iz Istanbula. Sastanku su bili prisutni Ministar Komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo g. Senad Hasanspahić, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo g. Čedomir Lukić, direktor KJKP RAD d.o.o. Sarajevo g. Selim Babić sa izvršnim direktorima, rukovodioci i uposlenici KJKP RAD d.o.o. Sarajevo.

Razgovaralo se o iskustvima i problemima, dvaju srodnih Javnih komunalnih preuzeća (ISTAÇ i KJKP RAD), sa kojim se susreću pri obavljanju svojih djelatnosti i koji projekte će realizovati u bliskoj budućnosti (2017 – 2025. godina). Prema protokolu, delegacije su se uputile u obilazak Sanitarne deponije Smiljevići i postrojenja unutar deponije (Energana, Sortirnica, Postrojenje za prečišćavanje procjednih voda).

Nakon obilaska i sumiranja informacija o stanju Deponije Smiljevići i postrojenja, dogovoreno je da će se formirati komisija ili radna grupa stručnjaka, napraviti “feasibility studija” sa akcionim planom i finansijskom projekcijom akcionog plana uz obaveznu edukaciju osoblja. Vrijeme predviđeno za izradu “feasibility studije” je 4 mjeseca sa detaljnom razradom akcionog plana podijeljenog u više faza.


13.04.2017.

Sanacija pružnog prelaza između hotela Radon Plaza i Heco pijace

Prema nalogu Direkcije za ceste Kantona Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo je pristupilo sanaciji pružnog prelaza između hotela Radon Plaza i Heco pijace. Nalog je izdat za samo ovaj pružni prelaz, a kada budu izdati nalozi za sanaciju drugih pružnih prelaza KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će postupiti u skladu sa nalogom i ispoštovati zadate rokove.

Trenutno se vrši uklanjanje istrošenog površinskog sloja asfalta. Nakon inspekcije zatečenog stanja počet će se sa uređenjem ovog pružnog prelaza, kako bi se saobraćaj mogao odvijati bez poteškoća. Vrijednost radova je 3000 KM, a završetak radova je planiran za petak, 14.04.2017. godine.


13.04.2017.

Sanacija ulice Višegradska kapija

KJKP RAD je počeo sa radovima na sanaciji ulice Višegradska kapija, od Višegradske kapije do raskršća ulica Zmajevac i Sarajevskih gazija.

Trenutno se izvode radovi na uklanjanju stare, oštećene asfaltne površine i na ravnanju terena.

U sklopu projekta predviđena je sanacija ulice u dužini od 275 metara, prosječne širine od sedam do osam metara.

Radovi će trajati 22 dana, od 04.04.2017 do 26.04.2017. godine

Unaprijed se zahvaljujemo stanovnicima na toleranciji i strpljenju.

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo


30.03.2017.

Izmjena Odluke o cijenama parkinga u garažama

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izmjenila Odluku o cijenama parking karata kojom su bile povećane cijene parkinga u garažama kojima upravlja KJKP "Rad".

Povećanje cijena dovelo je do smanjenja interesa građana za iznajmljivanje parking mjesta u garažama na Dobrinji, Saraj polju i na Ciglanama, te su građani sve više počeli parkirati na pješačkim zonama i zelenim površinama, čime se stvaraju veće saobraćajne gužve kao i nesigurnost pješaka i biciklista.

Cijene mjesečnog zakupa garažnog mjesta, sa uračunatim PDV-om, vraćene su na staro, a to su:

- Ciglana garaža 1 (zatvoreni dio) - 90 KM

- Ciglane garaža 1 (otvoreni dio) - 80 KM

- Dobrinja I garaža 1,2 i 3 (zatvoreni dio) - 60 KM

- Dobrinja I garaža 1, 2 i 3 (otvoreni dio) - 40 KM

- Dobrinja IV garaža (zatvoreni dio) - 60 KM

- Dobrinja IV garaža (otvoreni dio) - 40 KM

- Dobrinja V garaža 1 i 2 (zatvoreni dio) - 60 KM

- Dobrinja V garaža 1 i 2 (otvoreni dio) - 40 KM

- Saraj polje garaža 1, 2, 3, 4 i 5 (zatvoreni dio ) - 60 KM

- Saraj polje garaža 1, 2, 3, 4 i 5 (otvoreni dio ) - 40 KM

Ova Odluka o izmjenama Odluke o cijenama parking karata stupa na snagu danom donošenja, odnosno danas i biće objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo.


27.03.2017.

PROJEKAT “UVOĐENJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U INDIVIDUALNIM STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO”

KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštište okoliša Kantona Sarajevo realizuje projekat „Uvođenja odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo“.

Ovim projektom planira se uvođenje dvolinijskog sistema prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima što podrazumijeva da će građani odvajati otpad u obliku suhe i mokre frakcije. Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad (papir, karton, plastičnu i metalnu ambalažu) i on se odlaže u ŽUTU kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi se sav ostali otpad (ostali miješani komunalni otpad) koji će se odlagati u CRNU kantu.

Projektom će biti podijeljene kante od 120 litara u šest Općina za ukupno 1500 domaćinstava u Starom Gradu, Centru, Vogošći, Novom Sarajevu, Novom Gradu i Ilidži. U koordinaciji sa Mjesnim zajednicama i službama pomenutih Općina dogovorili smo saradnju i podjelu kanti.

U preostale tri Općine u Kantonu Sarajevo će biti postavljeno ukupno 35 zelenih otoka, u Ilijašu 15 zelenih otoka, Hadžićima 10 zelenih otoka, Trnovu 10 zelenih otoka. Bitno je napomenuti da se u Općini Hadžići prvi put uvode zeleni otoci sa reciklažnim kontejnerima. Pored podjele kanti i postavljanja zelenih otoka u devet Općina na području Kantona Sarajevo će biti podijeljeno po pet kompostera za svaku Općinu kako bi stanovnici mogli zeleni otpad (lišće, granje, ostaci od voća i povrća) reciklirati.

Uz svaku kantu, komposter i kontejner su podijeljene brošure sa uputama o pravilnom načinu odvojenog odlaganja otpada kao i termini odvoza. Planirana je i edukacija građana koja će se realizovati u dogovoru sa Mjesnim zajednicama u kojima se vršila podjela kanti ili postavljanje zelenih otoka.


27.03.2017.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se pravna i fizička lica Kantona Sarajevo, korisnici usluga redovnog odvoza otpada KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, da su pokrenute aktivnosti na pripremi tužbenih zahtjeva protiv korisnika koji nisu izmirili svoje obaveze zaključno sa 15.03.2017. godine.

Pozivaju se pravna i fizička lica, korisnici usluga redovnog odvoza otpada da svoje obaveze dugovanja izmire do 31.03.2017. godine kako ne bi bili utuženi za neplaćene račune čime će izbjeći i dodatne troškove (troškove suda, zatezne kamate).

Provjeru svojih dugovanja za neizmirene obaveze korisnici usluga redovnog odvoza otpada mogu izvršiti putem telefona: 033 / 658 038, lokal 219 i 242, putem SMS poruke (navesti samo šifru korisnika) na broj: 062 / 270 000, na internet stranici: www.rad.com.ba, ili direktnim putem dolaskom u naplatne centre KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo u ulicama Paromlinska 57 i Hamdije Čemerlića 25.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga odvoza otpada koji svoje obaveze izmiruju uredno kao i onima koji izmire svoje obaveze nakon objave ovog obavještenja.

S poštovanjem,

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo


20.03.2017.

PROJEKAT “UVOĐENJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U INDIVIDUALNIM STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO”

Počela je najavljena podjela kanti u Općinama Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar, dok u Općinama Stari Grad i Vogošća, zbog količine kanti i aktivnosti oko akcije odvoza kabastog otpada, će početi otprilike za 7 dana. Bit će podijeljene po dvije kante u 240 domaćinstava, jedna CRNA za komunalni otpad i ŽUTA za reciklažni otpad. Crna kanta će se prazniti 3-4 puta sedmično, a žuta kanta sa reciklažnim otpadom jednom sedmično.

BITNO JE NAPOMENUTI DA SE NA SVAKOJ KANTI NALAZI NALJEPNICA KAO PODSJETNIK I UJEDNO UPUTSTVO ŠTA JE DOZVOLJENO, A ŠTA NE ODLAGATI U TE KANTE.

U dogovoru sa Mjesnim zajednicama će se održati i edukacije građana kako bi ove kante koristili za ono za šta su i namijenjene.


16.03.2017.

PROJEKAT “UVOĐENJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U INDIVIDUALNIM STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO”
Promotivni spot
Uputstva za pravilno odlaganje otpada

04.01.2017.

Izvještaj Zimske službe, 04.01.2017. godine
Dana, 03.01.2017. godine u jutarnjim satima počele su sniježne padavine, na teren je izašlo 49 specijalizovanih vozila i 150 radnika na ručnom čišćenju pješačkih zona, mostova i drugih javnih površima koje koriste pješaci. Do 08:00 sati sve glavne saobraćajnice, linije kojima se kreću vozila gradskog saobraćaja i pristupni putevi prema važnijim ustanovama su bili prohodni i krenulo se u čišćenje ulica II prioriteta. Do 12:00 sati smo imali očišćene ulice II prioriteta i dio ulica III prioriteta iako padavine još nisu prestale. Do 23:00 sata sve ulice III i IV prioriteta su bile očišćene i prohodne. U jutarnjim satima 04.01.2017. godine vršili smo posipanje saobraćajnica u padinskim dijelovima radi spriječavanja poledice sa 35 specijalizovanih vozila i angažovali 90 radnika na ručnom čišćenju. U toku noći se očekuju nove sniježne padavine, ali dežurna ekipa je spremna kao i ekipe Zimsle službe KJKP RAD-a.
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Kada nema padavina i ukoliko su temperature ispod 0°C Zimska služba KJKP RAD-a vrši posipanje saobraćajnica zbog prevencije nastanka leda i poledice koja se javlja zbog pojave površinskih voda ili kvarova na vodovodnoj mreži. Kada počnu sniježne padavine prema zakonu o zimskom održavanju ulica 14/16 tek nakon što padne pet centimetara snijega Zimska služba počinje sa čišćenjem. Treba se uzeti u obzir da je potreban određeni period da se ceste očiste, a i nemoguće je očekivati zbog svih uslova da bude suh asfalt tokom padavina. Općina (Investitor) sa kojom se potpisuje program održavanja puteva ODREĐUJE koje su ulice I i II prioriteta, a to su glavne saobraćajnice, putevi koji vode do bolnica i sve linije gradskog prevoza. Dok su ulice III i IV prioriteta “manje važne”, a o tim ulicama također odlučuje INVESTITOR. Malo građana, također, zna da se:

- ulice II prioriteta trebaju se čistiti 24 sata nakon prestanka padavina,

- ulice III prioriteta trebaju se čistiti 48 sati nakon prestanka padavina,

- ulice IV prioriteta trebaju se čistiti 72 sata nakon prestanka padavina.

Uporedo sa razgrtanjem snijega se posipa i so, a količina se određuje u skladu sa situacijom na terenu, od temperatura i količine snijega. Posipa se industrijska so u kombinaciji sa kamenom frakcijom u odnosu 3:1 u padinskim dijelovima, dok se na centralnim saobraćajnicama koristi so bez frakcije i “mokri rastvor” kalcijevhlorid koji spriječava nastanak poledice do temperature od -25°C, ali po trotoarima se so posipa uglavnom ručno. Za manje ulice koje nisu u programu čišćenja izdvojene su određene količine soli koje su podijeljene mjesnim zajednicama, a mjesne zajednice te količine raspodjeljuju stanovnicima.


29.12.2016.

Izvještaj Zimske službe, 29.12.2016. godine, 12:00 sati

Sve ulice u glavnom gradu BiH koje vode do značajnijih objekata su prohodne, kao i linije gradskog prijevoza (GRAS). Danas je na terenu 45 specijalnih vozila za razgrtanje snijega i do 150 radnika ručno čisti snijeg sa pješačkih prostora.

Snijeg je počeo padati slabijim intenzitetom u noćnim satima i predviđa se prestanak ili smanjenje intenziteta u poslijepodnevnim satima. Takvi vremenski uvjeti prisiljavaju Zimsku službu na stalni boravak na terenu uz višekratno posipanje prometnica i drugih javno-prometnih površina u njenoj nadležnosti.

Angažirano je 45 specijalnih vozila i 150 radnika koji ručno čiste pješačke prostore.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i obvezno korištenje zimske opreme, a vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih prostora se upozoravaju na zakonsku obvezu čišćenja snijega i poledice s prilaznih puteva i drugih površina ispred objekata ukoliko se one ne tretiraju kao javne.

Apeluju se građani da propisno parkiraju svoja motorna vozila kako bi ekipe Zimske službe KJKP RAD-a neometano mogle obavljati svoje aktivnosti.

Kontejneri u naseljima su namijenjeni isključivo za komunalni otpad. Odlaganje kabastog otpada ili pepela u kontejnere je zakonom zabranjeno i novčano kažnjivo!

Kontrolu ove zakonske obveze vrši služba komunalnih redara svakodnevno i ona će uraditi ono što je po zakonu.

EKO TELEFON 033/ 66 00 00


28.12.2016.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Potrebno je upoznati javnost sa sljedećim činjenicama da, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ima potpisane ugovore sa direkcijom za ceste i četiri gradske Općine STARI GRAD, CENTAR, NOVO SARAJEVO i NOVI GRAD, gdje vršimo zimsko održavanje ulica, dok su za ostale Općine u Kantonu Sarajevo, Trnovo, Hadžiće, Ilijaš, Vogošću i Ilidžu angažovana druga preduzeća.

U prethodnom periodu dok nije bilo sniježnih padavina problem je predstavljala poledica koja je nastala od površinskih voda ili kvarova na vodovodnoj mreži. Prema pritužbama od strane građana Općina Ilidža, Trnovo, Hadžići, Ilijaš i Vogošća, zaključuje se da firme koje su angažovane na zimskom održavanju pješačkih zona i saobraćajnica ne rade u onom obimu kako bi se održao optimalan nivo prohodnosti saobraćaja, jer time direktno utiču na ekspeditivnost i dinamiku obavljanja dnevnih aktivnosti KJKP RAD-a. Najčešće pritužbe građana navedenih Općina, u kojima NE VRŠIMO zimsko održavanje ulica, se odnosi na neredovan odvoz otpada.

Ovom prilikom se mole nadležne općinske službe da naprave dodatne napore kako bi angažovana preduzeća izvršila svoj dio obaveza preuzetih iz ugovora za zimsko održavanje. Potrebno je saobraćajnice održavati prohodnim, da bi vozila KJKP RAD-a neometano vršila svoje dnevne aktivnosti kada je riječ o odvozu otpada.

NAPOMENA: KONTEJNERI U NASELJIMA SU NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA KOMUNALNI OTPAD. ODLAGANJE KABASTOG OTPADA ILI PEPELA U KONTEJNERE JE ZAKONOM ZABRANJENO I NOVČANO KAŽNJIVO.


27.12.2016.

Plan interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo

U skladu sa Planom interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas o aktivnostima koje može realizovati KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo u cilju smanjenja prekomjerne zagađenosti zraka.

Obzirom da je period povišene koncentracije zagađenja u zimskoj sezoni aktivnosti preduzeća RAD obuhvataju poslove rada u zimskim uslovima u zavisnoti od visine temperature. U toku čitavog zimskog perioda se obavljaju redovne aktivnosti ručnog održavanja komunalne higijene, a u periodu niskih temperatura razgrtanje i posipanje saobraćajnica, odnosno sprečavanje poledice prema operativnom planu.

U nadležnosti Zimske službe KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo je čišćenje snijega i poledice sa oko 459 km saobraćajnica u četiri gradske Općine Kantona Sarajevo. Kantonalne ceste na području Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevi i Novi Grad se održavaju korištenjem kalcijum hlorida (CaCl2). To je rastvor koji se koristi kao preventivna mjera (prije zaleđenih i sniježnih padavina), ali i za naknadni tretman već nastalih padavina i za odleđivanje leda. Za razliku od upotrebe soli i drugih frakcija, CaCl2 ne ostavlja tragove ili suhe ostatke na tretiranim površinama. Na ovaj način se ne uzorkuje začepljenje cijevi i ne zahtjeva čišćenje. Između ostalog, upotrebljava se i kao vještačko đubrivo za biljke, zbog čega ne ispoljava štetno dejstvo za okoliš. Granulat kalcijum klorida se ne smrzava ni na temperaturama –25°C tako da ne uzrokuje oštećenja na betonu.

Kod proglašenja primjene mjera prema epizodama iz Plana kada je povećana koncentracija smoga i zagađujućih materija, održavanje saobraćajnica u zimskom periodu će se obavljati u zavisnosti od visine temperature. Kada temperaturni uslovi dozvoljavaju uklanjat će se zaostala frakcija u rigolima saobraćajnica, a na temperaturi zraka većoj od +8°C održavanje komunalne higijene saobraćajnicama će se obavljati i mašinskim čišćenjem i pranjem iako nije „ljetni režim rada“.

Ukoliko su temperature zraka ispod 0°C spriječavanje poledice će se vršiti CaCl2 prema Operativnom planu.


14.12.2016.

Deponija - upotrebna dozvola za korištenje nove plohe i deponovanje otpada na sanitaran način

Na plohi za deponovanje otpada se vrši konzerviranje iste i odlaganje završnog sloja zemlje kojim će biti pokrivena cijelom svojom površinom. Još uvijek se vrši odlaganje zemlje iz iskopa do određene visine koja je određena pravilima kada je riječ o konzerviranju plohe na koju se deponuje komunalni otpad. Od petka, 09.12.2016. godine, izdata je upotrebna dozvola za korištenje nove plohe i deponovanje otpada na sanitaran način kako je i definisano tehnologijom odlaganja. Od aprila mjeseca 2016. godine, vršila se priprema plohe od 15.000 m2, koja je sada puštena u korištenje i gdje se deponuje otpad. Ukoliko bi se ovim trendom nastavilo sa deponovanjem, vijek trajanja ove plohe će biti do dvije godine.

U narednom periodu od stanovništva se očekuje da povedu više računa kada je riječ o reciklaži i da postepeno mijenja svoje navike koje se odnose na primarno razvrstavanje otpada na mjestu nastanka, tj., u domaćinstvu. Papir i karton da odlažu u plave kontejnere koji su za to namijenjeni, u žuti kontejner PET i metalnu ambalažu. Biozagradivi otpad (ostaci hrane, povrća, lišće, grane) odlagati u kompost kontejnere u svojim dvorištima gdje će se taj kompost koristiti za voćke, cvijeće ili sadnju biljaka u vrtu. Pored svega navedenog, u klasičnom otpadu se nalazi velika količina zemlje i građevinskog otpada koji se ne bi smio miješati sa komunalnim otpadom, za tu vrstu otpada je u pripremi ploha koja će tretirati građevinski otpad i isti reciklirati 100%. Uzevši u obzir sve ove činjenice, ukoliko se budemo pridržavali navedenih uputa nova ploha na kojoj će se odlagati otpad će produžiti svoj vijek trajanja, imat ćemo više obnovljive energije i materijala koji recikliramo, a manje ćemo zagađivati svoju okolinu.

Kako je već ranije spomenuto, neugodne mirise prouzrokuje trenutno devastiran sistem za otplinjavanje na dijelu Sanitarne deponije Smiljevići gdje je Tužilaštvo vršilo iskopavanja u potrazi za posmrtnim ostacima iz perioda 1992 – 1995. godina. Još na sastanku koji je održan 28.11.2016. godine Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, direktor KJKP RAD-a Selim Babić, predstavnici građana konstatovali su da se KJKP RAD već tada ispunio sve dogovorene tačke koje su dogovorene 10.11.2016. godine. Do sada je nasuto oko 9000 m3 zemlje. Još uvijek stoji na snazi Odluka kojojm se dozvoljava besplatno deponovanje zemlje privatnim preduzećima, do potpunog konzerviranja i prekrivanja slojem zemlje koji je propisan pravilima o sanitarnom deponovanju otpada.


01.12.2016.

Izvještaj zimske službe

U proteklih nekoliko dana zbog niskih temperatura Zimska Služba KJKP RAD-a je svoje aktivnosti intenzivirala kada su radovi na posipanju ulica na mjestima gdje se pojavljuju površinske vode ili kvarovi na vodovodnoj mreži radi spriječavanja nastanka poledice i lakšeg kretanja vozila i pješaka.

Dana 30.11.2016. godine završena je podjela posipnog materijala po Mjesnim zajednicama u Općini Stari Grad.

Danas, je počela podjela posipnog materijala u Općini Centar. Uporedo sa aktivnostima na terenu kad je u pitanju odvoz otpada i održavanje saobraćajnica u zimskom periodu, bit će izvršena i distribucija posipnog materijala po Mjesnim zajednicama.


22.11.2016.

ZIMSKA SLUŽBA - OBAVJEŠTENJE
Distribucija posipnog materijala

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo je 18.11.2016. godine krenulo sa distribucijom posipnog materijala po Mjesnim zajednicama na padinskim dijelovima Općine Stari Grad, dok će podjela u ostale tri gradske općine krenuti kada investitor (Općine) budu dale "zeleno svjetlo" za distribuciju.

Obavijest za građane sa područja četiri gradske Općine

Pored obaveza u zimskom periodu na čišćenju ulica od snijega i spriječavanja nastanka poledice, Zimska služba KJKP RAD-a u periodu u kojem nema sniježnih padavina vrši posipanje ulica u kojima bi se mogli javiti problemi nastalih zbog kvarova na vodovodnim instalacijama i pojave površinskih voda. Pojava vode predstavlja problem na padinskim dijelovima četiri gradske Općine gdje voda koja otiče preko noći kada su temperature oko 0°C ili ispod nule pretvara se u led i čini poteškoće u normalnom funkcionisanju saobraćaja i kretanju pješaka. U takvim situacijama kada su temperature oko 0°C, Zimska služba KJKP RAD izlazi na teren i posipa lokacije gdje se pojavljuje voda.

U saradnji sa EKO REDARIMA i ophodarima na terenu smo popisali ulice u kojima se vrši preventivno posipanje prouzrokovano kvarovima na vodovodnim instalacijama i pojavom površinskih voda, na dan 16.11.2016. godine., a tiču se Kantonalnih i Općinskih ulica:

U Općini Stari Grad to su ulice: Jarčedoli, Kamenica, Huremuša, Iza Hrida, Faletići, Hladivode, Sedrenik, Brusulje i Barice.

U Općini Centar to su ulice: Višnjik, Jukićeva, Braće Begić, Halida Kajtaza, Betanija, Patriotske lige, Slatina, Humka, Hasana Bibera, Brdačkije, Nusreta Šišića Dede, Nahorevo, Radava i Nahorevska.

U Općini Novo Sarajevo to su ulice: Muhameda ef. Pandže, Trebevička, Derviša Numića, Velešići Gornji i Mustafe Behmena.

U Općini Novi Grad to su ulice: Safeta Hadžića, Numan Paše Ćuprilića, Majdanska, Kenana Demirovića, Kodžina, Ive Andrića i Avde Palića.

Površinske vode se pojavljuju i nestaju, dok KJKP ViK prema dnevnim aktivnostima vrši popravku vodovodnih instalacija u gore pomenutim ulicama, gdje je jedan dio već saniran. Ovaj spisak nije konačan, jer svakodnevno ophodari obilaskom terena dolaze do novih informacija koje evidentiramo i uvrštavamo u svoje obaveze.


11.11.2016.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Prema Uredbi o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo 25/16 od 23. juna 2016. godine krajem ove sedmice će se početi primjenjivati Član 27. ove Uredbe gdje će se vršiti:

Sankcija blokiranja vozila postavljanjem naprave za blokiranje točkova i plaćanja dodatnog naloga.

Sankcija će se primjenjivati u slučajevima ukoliko:

- korisnik usluge ne izvrši plaćanje parkinga,

- ne istakne parking kartu na vjetrobranskom staklu nakon parkiranja u roku od 10 minuta,

- koristi parking kartu koja ne odgovara zoni parkiranja,

- prekorači dozvoljeno vrijeme parkiranja i ukoliko se koristi povlaštena karta koja nije u skladu sa ovom Uredbom.

KJKP RAD d.o.o. Sarajevo dužno je postupati po navedenoj Uredbi na uličnim parkinzima na kojima pruža usluge. Uposlenici KJKP RAD-a će korisnike usluge parkiranja koji krše navedene tačke Uredbe, koja se odnosi na postavljanje naprave za blokiranje točkova biti dužni da pored instaliranja blokade, na vozačevim vratima vidno istakne naljepnicu kao upozorenje da je kretanje vozila onemogućeno, uz doplatni nalog zakačen za prednje vjetrobransko staklo prema članu 44. Uredbe 25/16 Službene novine KS.

×

Naljepnica - Upozorenje

×

Doplatni Nalog


27.10.2016.

Saopštenje za javnost

Građani naselja Dobrinja iz ulice Miroslava Krleže, poslali su zahvalnicu na našu E-mail adresu koja se odnosi na profesionalno obavljeni posao. Na području Općine Novi Grad nedavno je bila aktuelna akcija jesenjeg odvoza kabastog otpada, pohvalu koju smo dobili od stanovnika pomenute ulice prenosimo u cjelosti.

„Poštovani,

koristim ovu priliku da Vam se u ime stanara dobrinjske ulice Miroslava Krleže zahvalim za odvoz kabastog i ostalog otpada koji je uklojen ispred našeg haustora. Riječ je o otpadu koji smo iznijeli iz prizemnih prostorija po najavi termina odvoza kabastog otpada od strane JKP Rad, no nismo ni očekivali da će u cjelosti i tako pedantno biti zaista odnesen obzirom na zaista veliku količinu koju smo naslagali uz postojeće kontejnere.

Jutros su mnogi sa oduševljenjem pozdravili uposlenike JKP Rad koji su kamionom odvukli i preostali otpad na čemu smo Vam uistinu zahvalni.

Za želje za uspješan dalji rad na zadovoljstvo svih nas primite ove riječi zahvalnosti i istinske pohvale stanara ulice Miroslava Krleže.

Sanja Škuletić-Malagić, predstavnik etažnih vlasnika M. Krleže br. 13 i 15“

Zahvaljujemo se ovom prilikom stanovnicima dobrinjske ulice Miroslava Krleže, a naravno i građanima ostalih ulica u Kantonu Sarajevo. KJKP RAD je Javni servis svih građana i očekujemo da zajedničkim snagama, u budućnosti, se riješimo negativnih navika, odlaganja otpada na mjestima koja nisu za to predviđena.

Za čist i lijep grad, brine se Vaš RAD.


25.10.2016.

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA RJ NOVI GRAD

Jesenja akcija odvoza kabasog otpada na području Općine Novi Grad protekla je vrlo ekspeditivno i završena je u najkraćem roku. Sa jučerašnjim danom sve lokacije su počišćene i uređene, ali se ne isključuje se mogućnost ponovnog deponovanja kabastog i drugih vrsta otpada na lokacijama koje su prikazane na fotografijama. Pored akcija odvoza kabastog otpada u proljetnom i jesenjem dijelu stanovnici ne samo Općine Novi Grad već i drugih Općina u Kantonu Sarajevo odlažu svoj kabasti i građevinski otpad, zemlju, grane, šiblje i u zimskom periodu pepeo, u kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Ne rijetko se dešava da stanovništvo samoinicijativno u kontejnere ubaci kabasti otpad ili na mjesto kontejnera stave kabasti i građevinski otpad, zemlju, grane, šiblje i pepeo, a kontejnere ostave u neposerdnoj blizini. Pri takvim postupcima gotovo na dnevnoj bazi se dešava da zbog tereta kontejneri bivaju oštečeni, zapaljeni, deformisani od veličine otpada koji se unutra ubacuje i kao takvi su neupotrebljivi. Tri ulice u kojima se najčešće susrećemo sa nepoštivanjem propisa o odlaganju otapada u Općini Novi Grad su: Adema Buće, Trebinjska i Viteška ulica, činjenica da ovaj problem postoji i u drugim ulicama, ali ne u toj mjeri i ne tako konstantno kao što je slučaj u ove tri.

Pored neizmirivanja dugova prema KJKP RAD-u za usluge odvoza komunalnog otpada, šteta koje se prouzrokuju uništavanjem infrastrukture, dodatne troškove prouzrokuje i odvoz drugog otpada, a nije komunalni, koje stanovništvo uporno odlaže u kontejnere ili pravi divlje deponije u naseljima. Ovim putem se mole savjesni građani da koriste svoje građansko pravo i da pozivom na telefon 033/66 00 00 obavijeste EKO REDARE kako bi mogli promptno djelovati u spriječavanju onih koji konstantno zagađuju našu okolinu i uništavaju infrastrukturu KJKP RAD.


07.09.2016.

Postavljen prvi podzemni eko-otok

Prvi podzemni eko-otok u našoj zemlji, postavljen je na Trgu Heroja u Općini Novo Sarajevo. U okviru projekta “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo” koji zajednički realizuju Kanton Sarajevo – Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, KJKP Rad Sarajevo i Ekopak. Planirano je postavljanje pet podzemnih eko-otoka u Kantonu Sarajevo, (po dvije lokacije u Općinama Stari Grad i Centar, te jedna lokacija u Općini Novo Sarajevo) te nabavka specijalnog vozila za pražnjenje kontejnera.

Svaki eko-otok sastoji se od 4 kontejnera, tip City Q i Semi, zapremine 3000 litara. PLAVI za papir i karton, ŽUTI za plastiku i metal, ZELENI za staklo i CRNI za ostali komunalni otpad.

Ekopak je izvršio nabavku 20 kontejnera, u vrijednosti 150.000,00 KM Češkog proizvođača Reflex Zlín i iste predao KJKP RAD-u marta ove godine. Vlada Kantona će finansirati nabavku sepcijalizovanog vozila u vrijednosti od 200.000,00 KM, koje bi pored postojećih vozila u sastavu RAD-a osiguralo besprekidno i profesionalno djelovanje na pažnjenju postavljenih podzemnih kontejnera. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će izvršiti građevinske radove za postavljanje ekootoka i vršiti pražnjenje prema ustaljenog hodogramu aktivnosti.

Partneri projekta će takođe realizovati edukativne i promotivne aktivnosti usmjerene na dizanje svijesti građana o značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada. Ukupna vrijednost projekta je 350.000,00 KM.


26.08.2016.

Obavještenje

Na osnovu zahtjeva građana iz MZ Betanija - Šip, dana 26.08.2016 godine KJKP “RAD” je izvršio izmještanje kontejnera sa raskrsnice ulica Jabuka – Sulejmana Omerovića Cara.

Obavještava se stanovništvo da ubuduće svoj otpad odlažu u kontejnere 150 m niže, na Šipu.

Upozorenje

Zabranjeno je odlaganje otpada na dosadašnjoj lokaciji!

Protiv nesavjesnih građana bit će poduzete zakonom predviđene mjere!


08.07.2016.

U Općini Novi Grad Sarajevo potpisani ugovori za rekonstrukciju saobraćajnica i trgova

U Općini Novi Grad Sarajevo danas je upriličeno potpisivanje ugovora za realizaciju četiri infrastrukturna projekta. Radi se o ugovoru o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji kolovoza i asfaltiranju nekategorisanih cesta (LOT 1 i LOT 2), kao i izvođenju radova na redovnom održavanju cesta, sanaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području ove lokalne zajednice, te o ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji trga u C – fazi na Alipašinom Polju.

Tim povodom Općinski načelnik Semir Efendić potpisao je ugovore sa direktorima i predstavnicima firmi „Orman“ , KJKP „Rad“, i „Bosman“, koje su izabrane za izvođače radova.

Sanacija i rekonstrukcija nekategorisanih cesta radit će se u trinaest ulica na širem području ove Općine.

„Ono što je posebno značajno, bit će saniran najveći trg u C- fazi, Trg nezavisnosti. Trebao bi biti drugačije dizajniran. U dijelu gdje je neophodno kretanje dostavnih vozila bit će postavljen asfalt, a ostatak Trga koji nije planiran za kretanje automobila, bit će blokiran na fizički način, tako da će biti onemogućen pristup vozilima“, kazao je načelnik Općine Semir Efendić.

Programom sanacije i rekonstrukcije cesta bit će obuhvaćene sljedeće ulice: Safeta Isovića od broja 76-86, Amira Krupalije do broja 111, Enesa Bičića od broja 1, Avde Palića 97-103, Paljevska preko puta broja 99, Butilska 69-105,Briješće brdo 182-186, izgradnja odmorišta na biciklističkoj stazi, dio Prnjavorske ulice od broja 63 do izlaza na Novopazarsku, sanacija dijela Trga Sarajevske Olimpijade, kao i sanacija dijela ulice u naselju Halilovići i dijela ulice Olimpijska 30-34, te izgradnja parking prostora u ulici Ramiz Salčin.

Za realizaciju ovih projekata Općina Novi Grad Sarajevo je izdvojila oko 769.000 konvertibilnih maraka.

(Izvor: PRES SLUŽBA OPĆINE NOVI GRAD)


01.07.2016.

Na Gradskoj deponiji grade se nove sanitarne plohe za odlaganje otpada

Na Gradskoj deponiji u Buča Potoku izvode se radovi na izgradnji sanitarnih ploha za odlaganje komunalnog otpada, čime će u značajnoj mjeri biti poboljšani uslovi odlaganja otpada, ali i uslovi življenja stanovnika okolnih naselja, koji se godinama suočavaju sa neugodnim mirisom.

Sa direktorom Kantonalnog javnog preduzeća "Rad" Selimom Babićem deponiju je obišla Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, a u obilasku su bili i direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za civilnu zaštitu Fahrudin Kazazić.

Ovom prilikom direktor Babić je kazao da se radovi izvode na površini od 15.000 kvadratnih metara prostora, te da su u toku građevinski radovi na izgradnji novih odlagališnih ploha, kao i proširenje hale za recikliranje otpada, a očekuje se i isporuka nove kamionske vage.

„Dio aktivnosti već je završen, instalirana je nova presa za baliranje odvojeno sakupljenog otpada. Pokušaćemo sa Fondom za zaštitu okoliša i Federalnim ministarstvom za okoliš uraditi neke iskorake za poboljšanje rada postrojenja za tretman procjednih voda“, kazao je Babić. Za naredni period najavio je ekološki koristan projekat, pravljenja plastenika koji će koristiti toplotnu energiju od postrojenja koja rade i sagorjevaju gas i koja se na taj način oslobađaju toplotne energije, a koristila bi stakleničkoj proizvodnji cvijeća ili nekog drugog sadnog materijala.

Ministrica Đapo je istakla da je jedan od ciljeva današnje posjete da se izvrši nadzor svih sredstava koje je deponija do sada dobila, ali i da se vidi kako riješiti određene probleme sa kojima se deponija suočava. Jedan od njih su procjedne vode. Kazala je da će pokušati da nađe najbolju mogućnost kako i na koji način da se riješi ovaj problem da bi se dobila čista voda na deponiji. Jedna od mogućnosti je izgradnja cijevi do Butila, gdje bi se voda prečišćavala i puštala u Bosnu.

(Izvor: PRES SLUŽBA OPĆINE NOVI GRAD)


06.06.2016.

Završna manifestacija projekta „Otpad nije smeće“

Dana, 06.06.2016. godine u prostorijama Osnovne škole „Stari Ilijaš“ upriličena je završna manifestacija projekta „Otpad nije smeće“ sa početkom u 11 sati.

U mjesecu maju se vršilo prikupljanje reciklažnog otpada (papir/karton i PET ambalaža) iz četiri Osnovne škole sa područja Općine Ilijaš koje su obuhvaćene ovim projektom. Sve količine su bilježene, a kupljenje se vršilo jednom sedmično, ukupno četiri puta u toku mjeseca maja.

Prvu nagradu u kategoriji prikupljanja reciklažnog otpada sa najvećom prikupljenom količinom osvojila je Osnovna škola „Hašim Spahić“, dok je drugo mjesto u istoj kategoriji odnijela Osnovna škola „Podlugovi“ koja je ravnopravno parirala školi pobjednici, ali je na kraju presudilo svega par kilograma.

Pored prikupljanja reciklažnog otpada, škole su se intenzivno bavile izradom svojih eko kutaka gdje su od već postojećih reciklažnih materijala i sirovina pravili nove predmete različite namjene. Prvu nagradu za najbolji eko kutak osvojila je Osnovna škola „Stari Ilijaš“. Moramo reći da su kriterij pri ocjenjivanju eko kutka bila brojnost predmeta u eko kutku, kompleksnost izrade tog predmeta i njegova namjena, sveokupni i estetski dojam. Rame uz rame u ovoj kategoriji sa OŠ „Stari Ilijaš“ je bila OŠ „Đulistan“, ali brojnost predmeta u eko kutku u OŠ „Stari Ilijaš“ je prevagnula na njihovu stranu.

Među prisutnim zvanicama pored predstavnika medija na završnoj manifestaciji bio je prisutan direktor KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo gospodin Selim Babić i načelnik Općine Ilijaš gospodin Akif Fazlić koji je ujedno i sufinansijer ovog projekta. Na samom početku ovog projekta svi su se pitali zbog čega edukacija ide prvo na području Općine Ilijaš, mora se reći da je na ovoj Općini postavljeno 20 zelenih otoka, a planira se postavljanje još 11 zelenih otoka na području Općine Ilijaš. U saradnji sa SIDA-om je u pripremi implementacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta koje će biti prvo takve vrste na području Kantona Sarajevo. Načelnik Fazlić je uručio nagrade direktorima Osnovnih škola „Hašim Spahić“ i „Podlugovi“, gdje se i obratio prisutnima. Izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta i ozbiljnošću kako učenika tako i nastavnika i kako se nada da će ovakvi projekti zaživjeti u budućnosti kako bi naredne generacije imale mogućnost da uživaju u prirodi i ljepotama u kojima mi uživamo.


26.05.2016.

Učenici „Quality Schools International“ posjetili Sanitarnu deponiju Smiljevići
U utorak, 24.05.2016. godine u posjeti Sanitarnoj Deponiji Smiljevići bilo je šesnaest učenika uzrasta 10 do 12 godina i dva nastavnika iz „Quality Schools International“ Vogošća. Predavanja u ovoj školi se izvode na engleskom jeziku, samim tim je i prezentacija prilikom posjete Sanitarnoj Deponiji Smiljevići bila na engleskom jeziku. U sklopu nastavnog programa osnovne škole „Quality Schools International“ o Zaštiti životne sredine „Nature Recyclers Life science“ učenici su prethodno stekli saznanja o reciklaži i selektivnom razdvajanju otpada. Posjetom Sanitarnoj deponiji Smiljevići upotpunili su svoje znanje, gdje su na licu mjesta imali priliku da vide na koji način se vrši razvrstavanje i deponovanje otpada koji nastane u domaćinstvu. Pored kratkog historijata od nastanka Sanitarne Deponije Smiljevići prisutnim učenicima je objašnjeno koja postrojenja se nalaze u sklopu Sanitarne deponije. Mora se istaknuti da su učenici, iako imaju 10 do 12 godina, pokazali zavidno znanje iz domena reciklaže i selektivnog prikupljanja otpada. Pored toga, izuzetno je pohvalno da djeca njihove uzrasti su fokusirana na očuvanje i zaštitu životne sredine.

19.05.2016.

Ekološka edukacija u osnovnim školama Podlugovi i Đulistan
U utorak i srijedu (10 i 11.05.2016 godine) uspješno je završena edukacija u osnovnim školama Podlugovi i Đulistan. U OŠ Podlugovi na edukaciji je bilo prisutno 45 učenika IV i V razreda. Oni su članovi ekološke sekcije koja uređuje svoje školsko dvorište sa velikim uspjehom. Iako su djeca koja su tek stekla određena znanja iz ekologije i reciklaže, na naše pozitivno iznenađenje, pokazali su fantastično znanje iz domena ekologije, reciklaže i ideja na koji način iskoristiti otpad za nešto novo. Edukacija u OŠ Đulistan na kojoj je prisustvovalo 30 učenika prošla je izuzetno ekspeditivno. Tokom interaktivnog edukativnog predavanja prisutni učenici su bili maksimalno angažovani. Svijest i značaj zaštite životne sredine je izuzetno izražena što se ogleda i kroz činjenicu da u ovoj školi veliku količinu otpada recikliraju na način da koriste materijale u druge svrhe. Razmišljanja i zapažanja učenika su jako zrela i preventivno djeluju u svojim kućama, naseljima i školskim dvorištima na mijenjanju navika i razmišljanja ljudi.
Jučer, učenici četiri osnovne škole (OŠ „Stari Ilijaš“, OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Podlugovi“, OŠ „Đulistan“) sa područja Općine Ilijaš, 18.05.2016. godine u jutarnjim satima kako je planirano prema projektu edukacije „Otpad nije smeće“ posjetili su Sanitarnu deponiju Smiljevići. Učenicima je objašnjeno kada je nastala deponija, na koji način je prešla iz klasične „divlje“ deponije u Sanitarnu deponiju, ekološki prihvatljivu koja ispunjava sve zakonske propise i, na kraju deponiju koja je kultivisana i gdje je zasađeno preko 2500 različitih sadnica voćki koje svake godine daju plodove. Detaljno je objašnjeno koji su to radovi izvođeni prilikom pretvaranja stare „divlje“ deponije u novu Sanitarnu deponiju. Imali su priliku da vide sam postupak razvrstavanja otpada, baliranje, skladištenje, njegovo vaganje i u konačnici deponovanje onog materijala koji nije moguće reciklirati. Učenicima je prezentovano koja još postrojenja pored sortirnice se nalaze u sastavu Sanitarne deponije Smiljevići (meteorološka stanica, energana, postrojenje za pročišćavanje procjednih voda). Na kraju ove posjete u kojoj su učenici vidjeli koje količine otpada završavaju na deponiji a koje odbacuju u kontejnere iz svojih domaćinstava nametnuo se zaključak da: „Svaki pojedinac mora voditi računa o svom otpadu kako bi svi Mi uživali u svim blagodatima koje nam priroda pruža“. BITI EKO JE COOL
„KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO

17.05.2016.

OBAVJEŠTENJE
Obaviještavaju se građani da je po nalogu nadležnih organa općine Centar izvršeno uklanjanje posuda za odlaganje kućnog otpada sa raskršća ulica Hadži-Sulejmanova i Pehlivanuša.
Na osnovu toga, a u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći (Službene novine Kantona Sarajevo 14/16), građani navedenih ulica dužni su da kućni otpad odlažu u zavezanim PVC kesama na raskršću ulica Hadži-Sulejmanova i Pehlivanuša u periodu ponedjeljak – subota u terminu od 07:00 do 09:00, nakon čega će biti odvezen i zbrinut od strane KJKP „RAD-a“.
Zabranjeno je odlaganje otpada van navedenog termina i lokacije. Protiv nesavjesnih građana bit će poduzete zakonom predviđene mjere.
KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO

09.05.2016.

Obilježavanje 57 godišnjice postojanja preduzeća "RAD"
Iako djelatnost odvoza otpada datira još od osnivanja grada Sarajeva 1506 godine, gdje se za vrijeme Osmanske vladavine otpad vukao zaprežnim kolima, gdje su se ulice čistile pretečama današnjih cisterni, zadržao se kontinutet u obavljanju ovih poslova sve do današnjih dana zahvaljujući KJKP "RAD". Činjenica je da posljednjih 57 godina pod ovim nazivom „RAD“, kao javno preduzeće nije prekidalo rad na održavanju javne čistoče našeg šeher Sarajeva. I u ranijim vremenima vodilo se računa o čistoći ulica, prohodnosti puteva, što je naravno dolaskom novih tehnologija sve unaprijeđeno, izuzev „brezove metle“ koja je još uvijek neoprevaziđen instrument i oruđe u rukama naših radnika.
Danas, 09.05.2016. godine upriličena je svečana ceremonija obilježavanja 57 godišnjice postojanja javnog preduzeća pod nazivom „RAD“. Pored uposlenika i rukovodioca, ovoj svečanosti su prisustvovali i učinili veliku čast nama i našem preduzeću, nekadašnji radnici KJKP RAD, porodice stradalih uposlenika u periodu 1992 – 1995. godina kojima je odata počast, i učenici Osnovnih škola Osman Nakaš i Čengić Vila 1 sa svojim profesorima koji vode ekološke sekcije. U oficijelnom dijelu smo rekli nekoliko riječi o samom preduzeću, odali počast poginulim radnicima KJKP RAD '92 - '95. Cvijeće su položili direktor Selim Babić sa izvršnim direktorima, Jedinstvena organizacija boraca (JOB) KJKP RAD-a i predstavnici sindikalne organizacije KJKP RAD-a gdje se uz minutu šutnje, učenje fatihe ili na neki drugi način odala počast stradalim uposlenicima. Prisutnima se obratio i direktor Selim Babić koji je istakao nekoliko činjenica vezanih za preduzeće o onom što je bilo, kako je sada i ono što nas čeka u budućnosti, a mi kao odgovorno javno preduzeće koje je u službi građana dajemo čvrsto obećanje da ćemo svoje zadatke i obaveze ispunjavati profesionalno.
U revijalnom dijelu, nazvanom „Dani otvorenih vrata“ smo upoznali učenike Osnovnih škola Osman Nakaš i Čengić Vila 1 sa mehanizacijom i infrastrukturom s kojom raspolaže KJKP RAD. Učenicima je stručno osoblje objasnilo koja je namjena svakog vozila i gdje se koristi. Djeca su imala priliku da sjednu u neka od vozila i slikaju se što su sa oduševljenjem prihvatili. Nakon revijalnog dijela podijelili smo djeci prigodne poklone i kako su nam rekli da jedva čekaju naredni susret ili edukaciju kako bi ste što bolje pridržavali ekoloških principa i očuvali svoju okolinu.

04.05.2016.

Obilježavanje Dana planete Zemlje
U sklopu projekta edukacije „Otpad nije smeće“, stručni tim za edukaciju pri KJKP RAD-u danas je održao blok čas u OŠ „Stari Ilijaš“. Prvi dio časa je koncipiran tako da se učenicima prezentuju znanja vezana za reciklažu i onom što mi kao pojedinci možemo učiniti kako bi se količine otpada koje se deponuju smanjile.
Drugi dio časa je koncipiran kao blic provjera prethodno stečenog znanja na način da se različiti materijali koji će biti odloženi u improvizovane kontejnere napravljene od korištenog kartona, obloženi papirom u boji kontejnera (žuti, zeleni, plavi i sivi), učenici će reći šta je u pitanju, od kojeg je materijala napravljeno i u koji kontejner se odlaže. Poslije toga slijedi radionica gdje će učenici uz malo mašte i pomoći našeg stručnog tima za edukaciju i predmetnog nastavnika, od materijala koji su donijeli, iskoriste i naprave nešto novo, a sve u cilju smanjenja količina otpada koje se u konačnici deponuje. U mjesecu maju, pored OŠ „Stari Ilijaš“ planirana je edukacija još 3 osnovne škole (OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Podlugovi“ i OŠ „Đulistan“) na području Općine Ilijaš, koja je ujedno i sufinansijer projekta edukacije „Otpad nije smeće“.

26.04.2016.

Obilježavanje Dana planete Zemlje
Petak, 22. Aprila 2016 godine, na obilježavanju Dana planete Zemlje KJKP RAD d.o.o. Sarajevo priredilo je prezentaciju sa radionicom na temu reciklaže i zaštite životne sredine. Na obostranu inicijativu i u dogovoru sa učiteljicom OŠ „Grbavica I“ Azrom Mahmutagić, održali smo prezentaciju sa učenicima „V“ razreda.
U jednom školskom času smo imali interaktivnu prezentaciju sa učenicima „V“ razreda koji su pokazali izuzetno znanje iz polja reciklaže i zaštite životne sredine. Nakon prezentacije smo napravili kratki test provjere znanja gdje smo od iskorištenih kutija i papira u boji napravili imitaciju kontejnera za staklo, papir, plastiku/metal i ostali otpad.
Učenici su imali za zadatak da foto-ilustracije koje smo pripremili, odaberu, pokažu svojim kolegama, kažu šta je na slici, od čega je napravljeno i ubace u pripadajući kontejner za selektivno prikupljanje otpada. Učenici su uspješno obavili i ovaj zadatak, te se prešlo na radionicu u kojoj su predmete i materijale koje su već iskoristili (papir, karton, plastične boce, CD-ovi, dugmad, itd). Uz malo mašte, pomoći nastavnika i stručnih saradnika iz KJKP RAD-a učenici su trebali napraviti nešto što bi se moglo ponovo koristiti u istu ili drugu svrhu. Ideje su bile raznolike, ali bih posebno izdvojio jedan praktičan, a vrlo jednostavan primjer hranilice za ptice koja je napravljena uz pomoć tetrapak ambalaže, par čačkalica i komada tanjeg konopca. Na kraju svaki učenik je dobio diplomu „VELIKOG RECIKLATORA“ i kao pravi ekolog položio Ekološku (đačku) zakletvu.
Petak, 22. Aprila 2016 godine, na obilježavanju Dana planete Zemlje KJKP RAD d.o.o. Sarajevo priredilo je predavanje historijskog razvoja Sanitarne deponije Smiljevići. U okviru projekta „Ekološki odgovoran pojedinac – stub održivog razvoja“ koju sprovodi Centar za okolišno održivi razvoj, organizovana je posjeta osam osnovnih škola (cca 100 učenika) sa područja Općine Novo Sarajevo Sanitarnoj deponiji Smiljevići u jutarnjim satima. Učenicima je održan čas historijskog razvoja deponije od nastanka deponije 1962 godine, pa sve do 1997 godine kada se ova deponija uređuje i pretvara u Sanitarnu deponiju. Učenici su imali priliku da vide sam postupak deponovanja na licu mjesta, bilo je govora o postrojenjima i sistemu za otplinjavanje, kolektor otpadnih voda, sortirnici koji se nalaze u sklopu Sanitarne deponije. Teorijski djeca su već stekla određena saznanja o samom procesu odlaganja i deponovanja otpada kroz nastavu, a ova posjeta predstavlja upotpunjenje teorijskog dijela sa stvarnim primjerom.

04.04.2016.

Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo
Dana, 04.04.2016. godine izvršena je primopredaja opreme po pilot projektu „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ u skladu sa Ugovorom o implementaciji pilot projekta iz decembra 2015. godine potpisanog između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo zaprimio je ukupno 20 (podzemnih (9) i (11) polupodzemnih) kontejnera različite namjene: papir, staklo, plastiku i ostali otpad zapremine 3000 litara. Dopremljeni kontejneri će biti postavljeni na utvrđenim lokacijama 5 zelenih otoka predloženim od strane KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Općina. U skorije vrijeme očekuje se i nabavka specijalnog vozila za pražnjenje podzemnih kontejnera koje će finansirati Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će izvesti građevinske radove s ciljem uređenja eko-otoka, odmah po dobijanju svih potrebnih dozvola za gradnju. Nadamo se da će ovaj projekat doprinjeti dizanju ekološke svijesti kod stanovništva grada Sarajeva te da će se smanjiti količina otpada koje dolaze na gradsku deponiju.

29.03.2016.

Saradnja Asocijacije studenata Poljoprivrednog-prehrambenog fakulteta Sarajevo i KJKP RAD
Na inicijativu predstavnika Asocijacije studenata Poljoprivrednog-prehrambenog fakulteta Sarajevo koji su se pismenim putem obratili KJKP „RAD“ Sarajevo za donaciju kontejnera za selektivno prikupljanje otpada, KJKP „RAD“ Sarajevo je ekspresno pristupila realizaciji te inicijative. Studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo izrazili su spremnost na saradnju i voljni su da svoju energiju i stečena znanja usmjere na edukaciju i dizanje ekološke svijesti, prvenstveno kod studenata, pa preko studenata na njihove porodice i širu javnost. KJKP „RAD“ Sarajevo, kao društveno odgovorno Kantonalno Javno Preduzeće je 29.03.2016. godine isporučilo dva kontejnera za selektivno prikupljanje otpada zapremine od 1100 litara i to: za papir (plavi) i (žuti) za metal i plastiku, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Sarajevo. Dogovorena je dalja saradnja u vidu organiziranja edukacije studenata koja će se realizovati u skorije vrijeme. Potaknuti ovakvim pristupom Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta kao jednog svijetlog i pozitivnog primjera, nadamo se da će i drugi fakulteti, srednje i osnovne škole, slijediti njihov primjer kako bi se ova akcija, a i sama svijest građana o zaštiti okoliša podigla na jedan zavidan nivo.

KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije