e-Račun

KJKP Rad Sarajevo pruža mogućnost primanja računa elektronskim putem za usluge odvoza otpada i zakupa garažnog mjesta.

Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna. Smanjenjem broja odštampanih računa za komunalne usluge, doprinosimo smanjenju negativanog uticaja na okoliš.

Za sva eventualna pitanja ili pojašnjenja, molimo da nas kontaktirate na mail adresu eracun@rad.com.ba