Provjerite stanje Vaših obaveza

Projekti

PROJEKAT “UVOĐENJA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U INDIVIDUALNIM STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO”
Promotivni spot
Uputstva za pravilno odlaganje otpada

Projekt „Otpad nije smeće“

Dana, 06.06.2016. godine u prostorijama Osnovne škole „Stari Ilijaš“ upriličena je završna manifestacija projekta „Otpad nije smeće“ sa početkom u 11 sati.

Po završetku edukacijskih časova, pristupilo se kolektivnoj posjeti Sanitarnoj deponiji Smiljevići gdje su djeca prethodno stečena znanja na edukativnim časovima upotpunila i ujedno spoznala na koji način se vrši deponovanje i razvrstavanje otpada i koja se postrojenja nalaze unutar Sanitarne deponije Smiljevići.

U mjesecu maju se vršilo prikupljanje reciklažnog otpada (papir/karton i PET ambalaža) iz četiri Osnovne škole sa područja Općine Ilijaš koje su obuhvaćene ovim projektom. Sve količine su bilježene, a kupljenje se vršilo jednom sedmično, ukupno četiri puta u toku mjeseca maja.

Prvu nagradu u kategoriji prikupljanja reciklažnog otpada sa najvećom prikupljenom količinom osvojila je Osnovna škola „Hašim Spahić“, dok je drugo mjesto u istoj kategoriji odnijela Osnovna škola „Podlugovi“ koja je ravnopravno parirala školi pobjednici, ali je na kraju presudilo svega par kilograma.

Pored prikupljanja reciklažnog otpada, škole su se intenzivno bavile izradom svojih eko kutaka gdje su od već postojećih reciklažnih materijala i sirovina pravili nove predmete različite namjene. Prvu nagradu za najbolji eko kutak osvojila je Osnovna škola „Stari Ilijaš“. Moramo reći da su kriterij pri ocjenjivanju eko kutka bila brojnost predmeta u eko kutku, kompleksnost izrade tog predmeta i njegova namjena, sveokupni i estetski dojam. Rame uz rame u ovoj kategoriji sa OŠ „Stari Ilijaš“ je bila OŠ „Đulistan“, ali brojnost predmeta u eko kutku u OŠ „Stari Ilijaš“ je prevagnula na njihovu stranu.

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20

Među prisutnim zvanicama pored predstavnika medija na završnoj manifestaciji bio je prisutan direktor KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo gospodin Selim Babić i načelnik Općine Ilijaš gospodin Akif Fazlić koji je ujedno i sufinansijer ovog projekta. Na samom početku ovog projekta svi su se pitali zbog čega edukacija ide prvo na području Općine Ilijaš, mora se reći da je na ovoj Općini postavljeno 20 zelenih otoka, a planira se postavljanje još 11 zelenih otoka na području Općine Ilijaš. U saradnji sa SIDA-om je u pripremi implementacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta koje će biti prvo takve vrste na području Kantona Sarajevo. Načelnik Fazlić je uručio nagrade direktorima Osnovnih škola „Hašim Spahić“ i „Podlugovi“, gdje se i obratio prisutnima. Izrazio je zadovoljstvo rezultatima projekta i ozbiljnošću kako učenika tako i nastavnika i kako se nada da će ovakvi projekti zaživjeti u budućnosti kako bi naredne generacije imale mogućnost da uživaju u prirodi i ljepotama u kojima mi uživamo.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Nagradu za najbolji eko kutak i zahvalnice školama za učešče u projektu uručio je direktor KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo gospodin Selim Babić. Kako je već napomenuto da je prvu nagradu za najbolji eko kutak osvojila OŠ „Stari Ilijaš“. Gospodin Babić se također obratio prisutnima, naveo je da je do sada imao izuzetno profesionalnu saradnju sa Općinom Ilijaš i da se nada da će se taj trend nastaviti i u budućnosti, ne samo na projektu edukacije, već i na drugim projektima koji će donijeti dobrobit svim stanovnicima sa područja Općine Ilijaš. U revijalnom dijelu završne manifestacije projekta „Otpad nije smeće“ upriličen je prigodan program. Sekcije u OŠ „Stari Ilijaš“ su premijerno izvele dramski odlomak na temu reciklaže i zaštite okoline i baš kao svaka manifestacija završila je folklorom koji je utkan u bosanskohercegovačku tradiciju koju smo dužni da njegujemo.


Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo
Dana, 04.04.2016. godine izvršena je primopredaja opreme po pilot projektu „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ u skladu sa Ugovorom o implementaciji pilot projekta iz decembra 2015. godine potpisanog između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Ekopaka – Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo zaprimio je ukupno 20 (podzemnih (9) i (11) polupodzemnih) kontejnera različite namjene: papir, staklo, plastiku i ostali otpad zapremine 3000 litara. Dopremljeni kontejneri će biti postavljeni na utvrđenim lokacijama 5 zelenih otoka predloženim od strane KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i Općina. U skorije vrijeme očekuje se i nabavka specijalnog vozila za pražnjenje podzemnih kontejnera koje će finansirati Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. KJKP RAD d.o.o. Sarajevo će izvesti građevinske radove s ciljem uređenja eko-otoka, odmah po dobijanju svih potrebnih dozvola za gradnju. Nadamo se da će ovaj projekat doprinjeti dizanju ekološke svijesti kod stanovništva grada Sarajeva te da će se smanjiti količina otpada koje dolaze na gradsku deponiju.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije