E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

E-RAČUN

Aktivirajte uslugu dostave računa putem elektronske pošte

NAPLATNA SLUŽBA

Provjerite stanje Vaših obaveza

Planovi i izvještaji

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

Plan poslovanja KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za period 2023.-2025. godine

Plan javnih nabavki roba, usluga i radova potrebnih za održavanje poslovnih procesa KJKP"RAD" u 2023. godini.

Izmjena Plana javnih nabavki u 2023. - 22.02.2023. godine

Izmjena Plana javnih nabavki u 2023. - 06.02.2023. godine

Posebna Oduka br.02-03-04-2039/23 od 25.01.2023.godine

Posebna Oduka br.02-03-04-2393/23 od 01.02.2023.godine

Posebna Oduka br.02-03-04-3303/23 od 06.02.2023.godine

Posebna Oduka br.02-03-04-3768/23 od 15.02.2023.godine

Posebna Oduka br.02-03-04-4991/23 od 03.03.2023.godine

Posebna Oduka br.02-03-04-5373/23 od 13.03.2023.godine

Izmjena Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini (12.01.2023)

Izmjena Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini (19.10.2022)

Izmjena Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini (13.10.2022)

Izmjena Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini (30.09.2022)

Izmjena Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini (20.09.2022)

Izmjena Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini (05.09.2022)

Izmjene Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini

Revidirani Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za 2022. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo u 2022.godini

Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za 2022. godinu

Plan poslovanja KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za period 2022.-2024. godine

Izvještaj o finansijskom poslovanju KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za period I-XII 2021. godine

Izvještaj o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo u periodu I-XII 2021. godine

Odluka o usvajanju Izvještaja za 2021. godinu

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO - 30.09.2022.g.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO - 30.06.2022.g.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO - 31.03.2022.g.

Izmjena Plana javnih nabavki roba, usluga i radova potrebnih za održavanje poslovnih procesa KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo, a koje će biti pokrenute u 2022.godini.

Prva izmjena Plana javnih nabavki roba, usluga i radova potrebnih za održavanje poslovnih procesa KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo, a koje će biti pokrenute u 2022.godini

PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA POTREBNIH ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROCESA KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo, a koje će biti pokrenute u 2022. godini.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO - 31.12.2021.g.

PRIJEDLOZI DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI KJKP"RAD" U 2021. GODINI

PRIJEDLOG PLANA JAVNIH NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA POTREBNIH ZA ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROCESA KJKP"RAD" U 2021. GODINI

Izvještaj o finansijskom poslovanju KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za period I-XII 2019. godine

Izvjestaj o radu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo u periodu I-XII 2019. godine

Plan rada i poslovanja KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za 2020. godinu

Plan rada i poslovanja KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za 2019. godinu

Strateški plan KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo za period 2019.-2021. godine

Plan kapitalnih ulaganja za 2019. godinu

KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije