Provjerite stanje Vaših obaveza

Kontakti

Informacije u vezi odvoza kućnog otpada u općini Telefon
Centar i Vogošća 033 658 038 lok. 146
Stari Grad 033 219 652
Novi Grad 033 658 038 lok. 115
Novo Sarajevo 033 658 038 lok. 145
Ilidža 033 623 914
Ilijaš 033 400 476
Hadžići 033 420 350
Informacije u vezi naplate usluge odvoza smeća Telefon
Naplatni centar, H.Čemerlića 25, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:30; subota, 08:00 -14:00 033 722 973, 033 722 974
Centar za komunalne usluge, E.Šehovića 14, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:30-16:00; subota, 08:00 -14:00 033 643 618
Centar za komunalne usluge - općina Vogošća, Jošanička 80, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 08:00-16:00; četvrtkom do 18:00, subota neradna
Naplatna služba, Paromlinska 57, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:00-15:30 033 658 038 lok. 245 (fizička lica), 033 658 038 lok. 219 (pravna lica)
Odvoz industrijskog otpada 033 641 051
Zimska služba 033 646 106
Parkirališta i javne garaže,

H.Čemerlića 25, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:00-15:30

033 611 514
Pauk služba 033 665 548
Pogon Građenje 033 710 270, fax. 033 643 966
Služba za odnose s javnošću 033 612 366
Komercijalna služba 033 658 038 lok. 232, fax. 033 654 480
Higijenski servis 033 450 269
EKO- telefon 033 660 000

KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije