Provjerite stanje Vaših obaveza

Kontakti

Informacije u vezi odvoza kućnog otpada u općini Telefon
Centar i Vogošća 658 038 lok. 146
Stari Grad 219 652
Novi Grad 658 038 lok. 115
Novo Sarajevo 658 038 lok. 146
Ilidža 623 914
Ilijaš 400 476
Hadžići 420 350
Informacije u vezi naplate usluge odvoza smeća Telefon
Naplatni centar, H.Čemerlića 25, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:30-17:00; subota, 09:00 -14:00 722 973, 722 974
Naplatna služba, Paromlinska 57, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:00-15:30 658 038 lok. 245 (fizička lica), 658 038 lok. 219 (pravna lica)
Odvoz industrijskog otpada 641 051
Zimska služba 646 106
Parkirališta i javne garaže,

H.Čemerlića 25, radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 07:00-15:30

611 514
Pauk služba 665 548
Pogon Građenje 710 270, fax. 643 966
Služba za odnose s javnošću 612 366
Komercijalna služba 658 038 lok. 232, fax. 654 480
Higijenski servis 450 269
EKO- telefon 660 000

KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije